herb bk2

Gmina Brześć Kujawski laureatem

logo inwestuj2

Menu

oferty pracy17

kamera online2 copy

filmy promocyjne

chymkowski tomaszNaczelnik Wydziału:
Tomasz Chymkowski 54/231 63 26,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

- Urząd Stanu Cywilnego - (54) 231-63-17,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
- Ewidencja Ludności, dowody osobiste - (54) 231-63-25,
lub (54) 231-47-51, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
- Promocja - (54) 231-63-26, 54/231 63 16 ,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
- Dodatki mieszkaniowe i energetyczne, fundusz sołecki, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
(54) 231-63-18, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
- Ewidencja działalności gospodarczej, zwrot podatku akcyzowego, archiwum - (54) 231-63-29, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
- Informatyk, - (54) 231-63-27, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
- Sprawy społeczne, ochrona danych, udostępnianie informacji publicznej , punkt informacji turystycznej - (54) 234-51-78, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
- Obsługa Rady Miejskiej, Pełnomocnik Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - (54) 231-63-18, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
- Prowadzenie spraw zarządzania kryzysowego, bezpieczeństwa publicznego, obrony cywilnej, kancelarii tajnej i wojskowych – 54/ 234 50 88, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Zakres zadań:
I Prowadzenie spraw służących realizacji praw i obowiązków społeczno-administracyjnych mieszkańców, a w szczególności:
1) wydawanie dokumentów stwierdzających tożsamość,
2) prowadzenie ewidencji ludności,
3) prowadzenie stałego rejestru wyborców i spisów ludności na potrzeby wyborów, referendów, czy spisów statystycznych,
4) prowadzenie i aktualizacja ksiąg i rejestrów stanu cywilnego oraz wydawanie decyzji administracyjnych i zaświadczeń wynikających z aktów stanu cywilnego,
5) udzielanie oraz cofanie zezwoleń na organizowanie zbiórek publicznych, przyjmowanie zawiadomień o organizowaniu zgromadzeń publicznych, i wydawanie decyzji zakazujących ich
organizacji, jeżeli naruszają przepisy prawa,
6) ewidencja działalności gospodarczej, współpraca ze współuczestnikami tzw. jednego okienka oraz promowanie przedsiębiorczości,
7) koordynacja zadań związanych z czasem pracy placówek handlowych, gastronomicznych i usługowych oraz związanych z przewozem osób i ładunków taksówkami,
8) prowadzenie ewidencji obiektów turystycznych i hotelarskich,
9) prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem podstawowej opieki zdrowotnej na terenie Gminy,
II Prowadzenie spraw wynikających ze statusu gminy uzdrowiskowej
III Prowadzenie spraw kultury, kultury fizycznej i turystyki, w tym:
a) współudział w organizacji festiwali, przeglądów i innych imprez kulturalnych, turystycznych
i sportowych,
c) nadzorowanie spraw bezpieczeństwa osób kąpiących się oraz biorących udział w imprezach kulturalnych i sportowych
IV Gromadzenie danych o działających na terenie Gminy organizacjach i stowarzyszeniach oraz prowadzenie spraw organizacji pożytku publicznego,
V Prowadzenie spraw udostępniania danych osobowych oraz prowadzenie spraw udostępniania bezpieczeństwa danych osobowych i systemów informatycznych w tym: prowadzenie
ewidencji wniosków o udostępnienie danych osobowych, weryfikacji tych wniosków i udzielania stanowiskom pozwoleń na udostępnianie wnioskowanych danych,
VI Prowadzenie spraw dodatków mieszkaniowych i kontroli wniosków, a także dodatków energetycznych.
VII Prowadzenie spraw zwrotu akcyzy paliwa rolniczego.
VII Prowadzenie zadań Gminy z zakresu ochrony przeciwpożarowej i współdziałanie z OSP, w tym min. z ubezpieczeniem i szkoleniem strażaków, ubezpieczeniem wozów bojowych,
sprawnością sprzętu, remiz itp.
IX Prowadzenie spraw promocji Gminy poprzez m.in:
1) upowszechnianie oferty inwestycyjnej, folklorystycznej i turystycznej,
2) promocję walorów uzdrowiskowych Wieńca-Zdroju,
3) organizację udziałów w targach turystycznych,
4) stron internetowych i poczty elektronicznej, oraz współpracę z mediami,
5) współorganizowanie imprez, zwodów sportowych, świąt i uroczystości,
6) opracowywanie i publikację materiałów promocyjnych.
X Obsługa spraw przeciwdziałania uzależnieniom, w tym:
1) obsługa Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
2) przedkładanie projektów programów rozwiązywania problemów uzależnień oraz związanego z tym budżetu, a także kontrola jego realizacji i zgodności z przyjętym programem rocznym,
3) współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, organizacjami i służbami w zwalczaniu uzależnień,
4) prowadzenie spraw opłat i zezwoleń na sprzedaż i podawanie alkoholu,
XI Prowadzenie obsługi informatycznej stanowisk pracy, oraz BIP poczty elektronicznej.
XII Prowadzenie zadań związanych z integracją europejską, w tym zadań współpracy z gminami partnerskimi i społecznościami lokalnymi Europy,
XIII Prowadzenia spraw Funduszu Sołeckiego
XIV Prowadzenie obsługi Rady Miejskiej i jednostek pomocniczych, a w szczególności:
1) korespondencji i spraw związanych z funkcjonowaniem Rady, radnych i sołectw,
2) dokumentowanie posiedzeń Rady, Radnych, i zebrań wiejskich z udziałem organów Gminy,
3) pilotowanie projektów uchwał i zarządzeń oraz prowadzenie spraw, wniosków, interpelacji i zapytań, a także odpowiednich rejestrów,
4) prowadzenie spraw organizacyjnych i technicznych wyborów i referendów.
XV Prowadzenie spraw zarządzania kryzysowego, bezpieczeństwa publicznego, obrony cywilnej, kancelarii tajnej i wojskowych, a w szczególności:
1) planowanie działalności oraz koordynowanie i nadzorowanie przedsięwzięć powszechnego obowiązku obrony,
2) opracowywanie i utrzymywanie w stałej aktualności dokumentacji obrony cywilnej i wojskowej,
3) nakładanie obowiązków na osoby fizyczne i prawne w ramach
powszechnej samoobrony ludności,
4) przygotowywanie i przechowywanie sprzętu obrony cywilnej,
5) prowadzenie spraw ochrony informacji niejawnych,
6) koordynowanie przedsięwzięć sił obrony cywilnej w akcjach
ratunkowych oraz w likwidacji skutków klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska,
7) udział w przygotowywaniu i prowadzeniu naboru do wojska,
8) współdziałanie z Policją w sprawach bezpieczeństwa publicznego

 

 

Lipiec 2017
N P W Ś C Pt S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Komunikaty

 • Przerwy w dostawie energii elektrycznej
  Więcej…  
 • KRUS - Niższy wiek emerytalny od 1 października 2017 r.
  Więcej…  
 • Przerwy w dostawie energii elektrycznej
  Więcej…  
 • Dotacje na inwestycje w przetwórstwo produktów rolnych
  Więcej…  
 • Konkurs plastyczny „Turystyka na obszarze LGD w oczach młodych mieszkańców”
  Więcej…  
 • Ostrzeżenie odnośnie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenu podczas zbioru, transportu i składowania płodów rolnych
  Więcej…  
 • Promocja zawodowej służby wojskowej
  Więcej…  
 • Ogłoszenie o naborze wniosków /konkurs 5/2017/- Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki
  Więcej…  
 • Informacja o możliwości otrzymania środków na otwarcie własnej działalności gospodarczej
  Więcej…  
 • Działania LGD w latach 2014-2020
  Więcej…  
 • Informacja KRUS dot. kwoty wolnej od potrąceń oraz kwoty granicznej
  Więcej…  
 • W szkole średnio na jeża?
  Więcej…  
 • Informacja w sprawie zasad przemieszczania świń na obszarach zapowietrzonych i zagrożonych, wyznaczonych w związku z wystąpieniem ogniska afrykańskiego pomoru świń
  Więcej…  
 • List Prezesa KRUS
  Więcej…  
 • Stowarzyszenie LGD Dorzecza Zgłowiączki informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD
  Więcej…  
 • Ogłoszenie - Nabór na członków Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Bydgoszczy na lata 2018-2023 kandydatów organizacji społecznych działających na rzecz praw pacjenta.
  Więcej…  
 • Od 1 czerwca 2017 r. obowiązują nowe kwoty przychodów decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych
  Więcej…  
 • Informacja ważna dla osób ubezpieczonych w KRUS
  Więcej…  
 • Afrykański pomór świń - infromacja

   

  Więcej…  
 • NOTRE DAME DE PARIS
  Więcej…  
 • Fabryka firm - zostań swoim szefem
  Więcej…  
 • Komunikaty o zagrożeniach upraw roślin PIORiN
  Więcej…  
 • Informacje - KRUS
  Więcej…  
 • Uwaga na kleszcze!!
  Więcej…  
 • Konsultacje społeczne dotyczące powszechnego spisu rolnego 2020
  Więcej…  
 • Komunikat odnośnie wypuszczania drobiu na zewnątrz w chowie przyzagrodowym
  Więcej…  
 • 7 kwietnia – Światowy Dzień Zdrowia
 • Informacja dla rolników dot. wieku emerytalnego
  Więcej…  
 • Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników
  Więcej…  
 • Wymiar składek na ubezpieczenie społeczne rolników w II kw. 2017r.
  Więcej…  
 • Lista odmian zalecany (LOZ) do uprawy na rok 2017 w województwie kujawsko-pomorskim
  Więcej…  
 • Informacja dla posiadaczy zwierząt o obowiązku składania spisów zwierząt
  Więcej…  
 • Otwarcie obiektów sportowych
  Więcej…  
 • Ogłoszenie naboru wniosków - Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich
  Więcej…  
 • Informacja o waloryzacji emerytur i rent rolniczych od dnia 1 marca 2017 r.
  Więcej…  
 • 100 tys. zł na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich
 • Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER
  Więcej…  
 • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki w perspektywie finansowej 2014-2020
  Więcej…  
 • Zmiany przepisów dot. wycinki drzew
  Więcej…  
 • Rozliczenia podatku dochodowego oraz XV edycja Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne
  Więcej…  
 • Kampania „1% dla naszego regionu” po raz siódmy !!!
  Więcej…  
 • Powiadomienie Powiatowego Lekarza Weterynarii we Włocławku
  Więcej…  
 • Ogłoszenie o naborze wniosków LGD - Przyznanie pomocy w zakresie budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub powiatowych
  Więcej…  
 • Zakladanie firmy przez telefon - informacja
  Więcej…  
 • Nie dla czadu
  Więcej…  
 • Informacja dla rolników dot. zmiany kwoty przychodu miesięcznego lub innych oraz ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2017r.
  Więcej…  
 • Poszukujemy pracowników - Mercator Medical
  Więcej…  
 • Zasady potracania zaliczek na podatek dochodowy - dla rolników
  Więcej…  
 • Apel do hodowców drobiu
  Więcej…  
 • Stawki podatkowe 2017
  Więcej…  
 • Informacja dla rolników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej o składkach na ubezpieczenie zdrowotne w 2017 r.
  Więcej…  
 • Wysoce zjadliwa grypa ptaków
  Więcej…  
 • Informacja dla hodowców drobiu
  Więcej…  
 • Informacja dla posiadaczy świń
  Więcej…  
 • Od 1 grudnia 2016 r. obowiązują nowe kwoty przychodów decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych
  Więcej…  
 • Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020
  Więcej…  
 • Uwaga zima!!!
  Więcej…  
 • Projekt -"Samoobrona kobiet" - komunikat WKU
  Więcej…  
 • List Prezesa KRUS
  Więcej…  
 • Komunikat dot. opryskiwaczy
  Więcej…  
 • Czad i ogień - obudź czujność
  Więcej…  
 • Służba Celna ostrzega!!!
  Więcej…  
 • Afrykański pomór świń - Komunikat Pańswowego Instytutu weterynaryjnego
  Więcej…  
 • Wypłaty świadczeń rodzinnych i wychowawczych (500+)
  Więcej…  
 • Zmiana lokalizacji Agencji Pocztowej w Wieńcu
  Więcej…  
 • Nowa strona internetowa ZUS
  Więcej…  
 • Komuniakt Powiatowego Lekarza Weterynarii
  Więcej…  
 • Informacje Wojskowej Komendy Uzupełnień we Włocławku
  Więcej…  
 • Oferta finansowa WFOŚiGW
  Więcej…  
 • Dlaczego nie powinno się spalać słomy
  Więcej…  
 • Dyżury radnych
  Więcej…  
 • Informacja dotycząca realizacji programu „Rodzina 500 plus”
  Więcej…  
 • Komunikat Burmistrza Brześcia Kujawskiego
  Więcej…  
 • Informacja dotycząca waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych w KRUS oraz jednorazowego dodatku pieniężnego dla niektórych emerytów i rencistów KRUS

  Więcej…  

 • Zajęcia z robotyki w Bibliotece Publicznej w Brześciu Kujawskim
  Więcej…  
 • Informacja o działalności Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej w 2015 roku

  Więcej…  

 • Punkty pomocy psychologicznej i prawnej
  Więcej…  
 • Zwolnienia lekarskie dla ubezpieczonych w KRUS od 1 stycznia 2016 r.
  Więcej…  
 • Platforma informacyjna dla obywateli
  Więcej…  
 • KRUS przestrzega przed oszustami kradnącymi dane osobowe
  Więcej…