herb bk2

Gmina Brześć Kujawski laureatem

logo inwestuj2

Menu

oferty pracy17

kamera online2 copy

filmy promocyjne

Do otwarcia Brzeskiej
Kapsuły Czasu pozostało:

Witamy Państwa w Brześciu Kujawskim, malowniczym 4,5-tysięcznym miasteczku, pod wieloma względami zupełnie wyjątkowym w prehistorii i nowożytnej historii Polski.

To tutaj, na dawnym półwyspie leżącego w granicach miasta, niegdyś wielkiego jeziora Cmentowo, wykopaliska odsłoniły pierwszą osadę kultury lendzielskiej z okresu neolitu z 50 domami trapezowatymi, znaną z archeologii światowej jako grupa brzesko-kujawska. W czasie, kiedy ponad 5000 lat temu nad Tygrysem i Eufratem cywilizacja Sumerów zakładała swoje pierwsze miasta - państwa, nasi prabrześcianie na rogatkach obecnego miasta budowali monumentalne, kamienno - ziemne „leżące" ostrosłupy o długości na 3 metry i na 5 - 7 metrów szerokie. Takie same budowle odsłonięte nad dawnym jeziorem w sąsiednich Miechowicach. W wyniku prowadzonych od ponad 70 lat wykopalisk na terenie Gminy zinwentaryzowano łącznie 217 stanowisk archeologicznych. W pobliskim, wiekowym (pierwsza wzmianka z 1154 roku) Wieńcu odsłonięte grób z okresu kultury megalitycznej z którego pochodzi czaszka około siedemdziesięcioletniego, męskiego przedstawiciela rasy czarnej (!) Oto jak fantazyjnie kształtowały się korzenie obecnych mieszkańców Ziemi Brzeskiej.

Brześć to dawne miasto książąt i królów istniejące już w XI - XII wieku. Wzmiankowany po raz pierwszy uzyskał w 1228 roku, już przed 1250 rokiem uzyskał prawa miejskie z rąk księcia Kazimierza, syna Konrada Mazowieckiego. W historii bywał:

 • siedzibą książąt kujawskich (od 1236 r.),
 • stolicą dzielnicy brzesko - kujawskiej (od 1255 r.),
 • kasztelanią (od 1275 r.),
 • starostwem grodowym (od 1312 r.),
 • komturią krzyżacką (od 1332 r.),
 • stolicą województwa brzesko - kujawskiego (od 1312 r. i od 1343 r.),
 • powiatem(od 1793 r.),
 • gminą rządową (od 1880 r.),
 • siedzibą obwody brzesko -kujawskiego pod zaborem rosyjskim.

Tu w 1260 r. urodził się, mieszkał i stąd zarządzał Księstwem Brzesko - Kujawskim najznamienitszy brześcianin, Władysław Łokietek, Zjednoczyciel i - od 1320 r. - Król Polski.

Od 1330r. Brześć był najpotężniejszą twierdzą regionu, stąd i Królowie Polski bywali tu wielokrotnie. Poza Władysławem Łokietkiem, dla którego Brześć był miastem rodzinnym i wyjątkowym, dokumenty dowodzą że w latach 1399 - 1430 Władysław Jagiełło przebywał tu 27 razy.

W dniu 19 kwietnia 1346 roku na Zamku Książęcym w Brześciu Król Polski Kazimierz Wielki nadał prawa miejskie Bydgoszczy, obecnej stolicy Województwa Kujawsko -Pomorskiego. Tu odbywano zjazdy polsko - krzyżackie (latach 1320 i 1324), zawierano pokoje (31 grudnia 1435r. w wojnie polsko - krzyżackiej) i odbywano sejmy i sejmiki z udziałem Królów (w 1436 roku Konstytucja wyznaczyła Brześć jako miejsce sejmików ). Odnotowano nawet, że w 1825 roku zaszczycił miasto car Aleksander I. Królowie polski lubili miasto, i hojnie przyznawali przywileje:

 • Władysław Łokietek w latach 1292, 1295 i 1297, Kazimierz Wielki w 1361 roku,
 • Władysław Jagiełło w 1410 roku,
 • Aleksander Jagielończyk w 1504 roku,
 • Zygmunt August w 1556 i 1557 roku,
 • Stefan Batory w 1576 i 1582 roku,
 • Zygmunt III w 1593 i 1596 roku,
 • Jan III Sobieski w 1681 roku,
 • August II,
 • Stanisław August Poniatowski w 1720, 1781, 1782, 1787 i 1793 roku.

Także dzięki temu miasto znajdowało siły do podnoszenia się z ruin powodowanych przez kolejne wojny. W historii Brześć był oblegany i zdobywany wielokrotnie: w 1300 roku przez Wacława II Czeskiego, w 1327, 1329 i 1332 roku przez Krzyżaków, w 1383 roku przez Ziemowita - księcia mazowieckiego, w 1389 roku przez Zygmunta, margrabiego brandenburskiego, w 1657 l w 1699 roku przez Szwedów, w 1707 roku przez wojska Kozackie, w 1771 roku przez Konfederatów i w 1794 roku przez wojska Insurekcji Kościuszkowskiej. Złą sławą zapisały się w historii miasta pobyty wojsk saskich, litewskich, rosyjskich, pruskich i niemieckich, a także liczne pożary i zarazy.

Obecne władze administracyjne Brześcia są kontynuacją bogatych tradycji samorządowych, dokumentowanych historycznie. Niezależnie od zarządców książęcych i królewskich (m.in. w 1282 roku Kasztelan Krystyn, w 1349 roku wojewoda Albert, w 1487 roku starosta Michał z Brudzewa) wójt i rajcy miejscy Brześcia wzmiankowani są w 1317 roku, dokumenty 1328 roku wymieniają już wójta, burmistrza i radę miejską, a w 1361 roku Sąd Królewski na podstawie Konstytucji powołał w Brześciu trzy rady:

 • pierwszą, jako Magistrat składający się z 8 osób,
 • drugą, składający się z Wójta i 6 ławników,
 • trzecią jako Urząd Gminy składający się z 12 osób wybieranych dożywotnio.

W 1793 roku Rada Miejska Brześcia liczyła 9 osób, w tym burmistrza, sędziego, 6 rajców i pisarza miejskiego, a magistrat zatrudniał woźnego i egzekutora.

Dawny ratusz zlokalizowany w centrum brzeskiego rynku nie przetrwał kataklizmów dziejowych, więc w latach 1833 - 1837 wg projektu Henryka Marconiego wybudowano nowy ratusz klasycy styczny, stanowiący do dziś siedzibę samorządu terytorialnego. Na imponującym portyku kolumnowym ratusza widnieje dziś najdawniejszy herb miasta, wzorowany na pieczęciach Krakowa i Poznania, z wyobrażonym murem fortecznym z 3 basztami: na środkowej baszcie tarcza z książęcym herbem Kujaw, a obok niej św. Stanisław i św. Piotr.

Od XVI wieku miasto znakowało się także herbem z wyobrażonym murem fortecznym z 3 wieżami, bez herbu książęcego i bez patronów lokalnych, a od XIX wieku - herbem z wyobrażonym numerem fortecznym z 3 basztami, z bramą z otwartymi wrotami, i z orłem bez korony pomiędzy nimi.

Najstarszy, zachowany wizerunek Brześcia pochodzi z XVII wieku. Na wykonanej 14 marca 1657 roku litografii Eryka Jonsona Dahiberga, Generalnego Kwatermistrza wojsk szwedzkich i równocześnie rysownika, widoczna jest panorama miasta obleganego przez Szwedów. W panoramie wyróżniają się mury obronne z bramami miejskimi i zwodzonym mostem, gotycki kościół famy oraz gotycki kościół i klasztor sióstr zakonnych, gotycki zamek książęcy oraz ratusz miejski.

Zawieruchy dziejowe nie pozostawiły we współczesnym Brześciu zbyt wielu zabytków materialnych, zachował się jednak unikalny w regionie, urbanistyczny układ miasta średniowiecznego.

XIV wieczne miasto założono na obronnym, tarasowym wzgórzu o zarysie litery ,D" zlokalizowanym o około 10 m nad poziomem rzeki Zgłowiączki. Od północy, południa i wschodu otoczone było wałem ziemnym z fosą z wodami Zgłowiączki, oraz murami obronnymi. Wewnątrz murów rozplanowano cztery bloki zabudowy 160 m X 160 m , podzielone (nazwy obecnie) ul. Narutowicza, Reymonta i Krakowską, z przypadłymi do nich ulicami Krzyżową, Kilińskiego i Famą. Kwadrat południowo - wschodni stanowił plac rynkowy (obecnie skwer) na którym posadowiony był pierwotnie ratusz, z gotyckim kościołem farnym na południowo - wschodnim rogu i zamkiem książęcym (obecnie budynek Poczty) na rogu południowo - zachodnim. W północno - zachodnim narożu, przy murach obronnych zachował się zespół klasztorny dominikanów, ale nie zachowały się bramy miejskie: Krakowska i Toruńska.

Lipiec 2019
N P W Ś C Pt S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Komunikaty

 • KOMUNIKAT W SPRAWIE ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO 500+

   

  Więcej…  
 • Nowy komunikat w sekcji dla rolników
   
 • Projekt "GraudatON"
  Więcej…  
 • Posiedzenie VIII Sesji VIII Kadencji Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim 18 lipca 2019r.
  Więcej…  
 • Rolniku - możesz złożyć wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
  Więcej…  
 • Przerwy w dostawie energii elektrycznej
  Więcej…  
 • Ochotnicze Hufce Pracy prowadzą rekrutację młodzieży w wieku 15-18 lat.
  Więcej…  
 • POPŻ Podprogram 2018 - efekty
  Więcej…  
 • Tydzień Przedsiębiorcy w ZUS
  Więcej…  
 • Obwieszczenie Komisji Okręgowej Nr 127 w Brześciu Kujawskim z dnia 9 lipca 2019r. o obsadzeniu mandatów na członków Rady Powiatowej Kujawsko Pomorskiej Izby Rolniczej.
  Więcej…  
 • Stypendia Fundacji Santander dla uczniów
  Więcej…  
 • Informacja
  Więcej…  
 • Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER
  Więcej…  
 • Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno–gospodarczej miejscowości wiejskich
  Więcej…  
 • Informacja
 • Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER
  Więcej…  
 • Objazdowy Dom Kultury
  Więcej…  
 • Zarządzenie
  Więcej…  
 • Ogłoszenie o konkursie LGD - 4/2019

   

  Więcej…  
 • Wybory do Izb Rolniczych, 28 lipca 2019 r.
  Więcej…  
 • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki (LGD) - Cel Ogólny I

   

  Więcej…  
 • Wakacyjne półkolonie z BCK
  Więcej…  
 • ZUS szkoli z e-akt i na temat zwolnień lekarskich
  Więcej…  
 • Konkurs LGD
  Więcej…  
 • Użytkowniku wieczysty mienia komunalnego
  Więcej…  
 • Projekt pn. „GraduatON” współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
  Więcej…  
 • Warsztaty komputerowe w bibliotece
  Więcej…  
 • Rusza PROO 2019: start!
  Więcej…  
 • Nabór do programów priorytetowych: Azbest 2019, Edukacja Ekologiczna 2019, OCHRONA PRZYRODY 2019, Słonecznik 2018-2019
  Więcej…  
 • Tradycyjnie do przodu
  Więcej…  
 • Nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego Czyste powietrze
  Więcej…  
 • Dotacje na instalacje fotowoltaiczne i pompy ciepła

  Więcej…  

 • e-Akta. Teraz prościej i taniej
  Więcej…  
 • Plan dyżurów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej
  Więcej…  
 • Godziny pracy BOPS
  Więcej…  
 • Walcz ze smogiem i zyskaj dofinansowanie
  Więcej…  
 • Dwa tygodnie na wpis do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych
  Więcej…  
 • Dyżury Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej

   

  Więcej…  
 • Usuwanie wyrobów zawierających azbest
  Więcej…  
 • Transmisja z obrad sesji Rady Miejskiej
  Więcej…  
 • Urząd Marszałkowski zaprasza do uczestnictwa w bezpłatnych kursach językowych

  Więcej…  

 • Harmonogram odbioru odpadów - zasady segregacji

   

  Więcej…  
 • Służba przygotowawcza w korpusie szeregowych
  Więcej…  
 • Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
  Więcej…  
 • 500+ Nowy okres świadczeniowy
  Więcej…  
 • KOMUNIKAT MINISTERSTWA CYFRYZACJI - Rodzicu, zarejestruj swoje dziecko online!
  Więcej…  
 • Kongsberg automotive - rekrutacja
  Więcej…  
 • Jakość wody przeznaczonej do spożycia w Gminie Brześć Kujawski
  Więcej…  
 • Uwaga!! Zagrożenie ASF!! Jak postępować w przypadku znalezienia padłego dzika?
  Więcej…  
 • Zastrzeganie zagubionych dokumentów
  Więcej…  
 • Co warto wiedzieć o e-Składce
  Więcej…  
 • Zakladanie firmy przez telefon - informacja
  Więcej…  
 • Komunikat Burmistrza Brześcia Kujawskiego
  Więcej…  
 • Punkty pomocy psychologicznej i prawnej
  Więcej…  
 • Platforma informacyjna dla obywateli
  Więcej…