herb bk2

Gmina Brześć Kujawski laureatem

logo inwestuj2

Menu

oferty pracy17

kamera online2 copy

filmy promocyjne

piec copyW związku z możliwością pozyskania środków finansowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na współfinansowanie wymiany starych pieców węglowych Gmina Brześć Kujawski ogłasza nabór wniosków do uczestnictwa w Programie EKOpiec 2018. Zainteresowanych wymianą pieca prosimy o wypełnienie załączonego Wniosku zgłoszeniowego i złożenie jej w Urzędzie Miejskim w Brześciu Kujawskim do 28 lutego 2018 r.

1/ Do dofinansowania objęte są przedsięwzięcia związane z wymianą istniejącego pieca zasilanego paliwem stałym (węgiel, drewno, miał itp.) na:
a. kotły na paliwa stałe, o których mowa w pkt.3,
b. kotły gazowe, o których mowa w pkt.4,
c. kotły olejowe, o których mowa w pkt.4

d. kotły elektryczne (piece zasilane prądem elektrycznym),
2/ Materiały oraz urządzenia użyte do realizacji zadania muszą być fabrycznie nowe oraz spełniać wymagania wynikające z obowiązujących norm.
3/ Kotły na paliwa stałe w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń muszą spełniać wymagania:
a. klasy 5, określone w normie PN-EN 303-5:2012 "Kotły grzewcze – Część 5: Kotły grzewczena paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500kW-Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie" lub
b. klasy efektywności energetycznej minimum A (kotły na biomasę), minimum B (kotły na paliwa kopalne) określone w Rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2015/1187 z dnia 27 kwietnia 2015 r., uzupełniającym dyrektywę Parlamentu Europejskiegoi Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla kotłów na paliwo stałe i zestawów zawierających kocioł na paliwo stałe, ogrzewacze dodatkowe, regulatory temeperatury i urządzenia słoneczne oraz
c. Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe (Dz.U. poz. 1690), w szczególności w zakresie zakazu stosowania w konstrukcji kotłów rusztu awaryjnego.
4/ Kotły na paliwa ciekłe i gazowe muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A, określone w Rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) Nr 811/2013 z dnia 18 lutego 2013 r., uzupełniającym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla ogrzewaczy pomieszczeń, ogrzewaczy wielofunkcyjnych, zestawów zawierających ogrzewacz pomieszczeń, regulator temperatury i urządzenie słoneczne oraz zestawów zawierających ogrzewacz wielofunkcyjny, regulator temperatury i urządzenie słoneczne.
5/ Wymagania, o których mowa w pkt. 3 i 4 muszą zostać udokumentowane w formie:
a. certyfikatu zgodności lub
b. świadectwa/zaświadczenia badań lub
c. etykiety efektywności energetycznej lub
d. wyciągu z dokumentacji techniczno-ruchowej lub
e. deklaracji zgodności.
6/ Na jeden budynek mieszkalny jednorodzinny/lokal mieszkalny może być udzielone jedno dofinansowaanie w ramach Programu.
7/ Program nie dotyczy nieruchomości wykorzystywanych sezonowo np.: domów letniskowych.
8/ Kosztem kwalifikowanym jest wyłącznie zakup pieca.
9/ Dofinansowanie udzielane jest w formie dotacji, w łącznej wysokości 4 000 zł do wymiany jednego pieca, w tym 2 000 zł z WFOŚiGW w Toruniu i 2 000 zł z budżetu Gminy Brześć Kujawski.
10/ Priorytetowo traktowane będą wnioski mieszkańców z terenów zwartej zabudowy, położonych w centrum Brześcia Kujawskiego (w granicach objętych wpisem do rejestru zabytków wraz z ul. Kolejową), osiedla i osady mieszkaniowe (obszary o największej koncentracji kominów dymowych).
Etapy realizacji zadania:
1. Złożenie przez mieszkańca wstępnego Wniosku o dofinansowanie (złożenie wniosku nie oznacza przyznania dotacji)
2. Na podstawie zebranych Wniosków Gmina składa wniosek o dofinansowanie działań na rok 2018, po jego akceptacji podpisuje umowę z WFOŚiGW i rozpoczyna rozpatrywanie wniosków.
3. Podpisanie umowy o dotację pomiędzy Gminą Brześć Kujawski a mieszkańcem (umowa gwarantuje przyznanie dotacji, określa jej maksymalną wysokość). Przeprowadzenie inwestycji przed podpisaniem umowy o dotację z Gminą skutkuje brakiem refundacji poniesionych kosztów.
4. Realizacja inwestycji (mieszkaniec likwiduje stare źródła ciepła, dokonuje zakupu nowego kotła oraz wybiera wykonawcę prac montażowych).
5. Zapłata należności wykonawcy przez mieszkańca za wykonanie inwestycji.
6. Mieszkaniec gromadzi niezbędne do rozliczenia dokumenty (faktury, protokół likwidacji starego kotła, stosowne oświadczenia, protokoły odbioru inwestycji). Brak któregokolwiek dokumentu skutkuje niemożnością rozliczenia inwestycji. W odbiorze inwestycji uczestniczy przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim.
7. Mieszkaniec składa zgromadzone dokumenty w Wydziale Inwestycji i Infrastruktury Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim w terminie określonym umową dotacji.
8. Gmina przelewa środki na konto bankowe mieszkańca (termin przelania dotacji jest uzależniony od przelania środków przez WFOŚiGW).

Kontakt:
Wydział Inwestycji i Infrastruktury
Wojciech Ciupalski (tel. 054 231 63 13) email; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Milena Kosmalska (054 231 63 14) email; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

UWAGA:
Zastrzega się prawo do zmiany zasad udziału w projekcie oraz zmiany dokumentów będących załącznikiem do niniejszego komunikatu oraz prawo odstąpienia od realizacji projektu w przypadku nie otrzymania dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

 

Wniosek (zip)

Październik 2018
N P W Ś C Pt S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Komunikaty

 • Przedstawienie "Pour la vie"
  Więcej…  
 • Przerwy w dostawie energii elektrycznej
  Więcej…  
 • I TY MOŻESZ ZOSTAĆ WYTWÓRCĄ ENERGII ELEKTRYCZNEJ – LICZY SIĘ KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ
  Więcej…  
 • Plany polowań zbiorowych sezon 2018/2019
  Więcej…  
 • Ogłoszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - pomoc dla producentów rolnych

   

  Więcej…  
 • Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 [POPŻ] współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

  Więcej…  

 • ZUS zaprasza do projektu „Lekcje z ZUS” – warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych
  Więcej…  
 • POMOC SUSZOWA DLA ROLNIKÓW POSZKODOWANYCH W 2018 ROKU
  Więcej…  
 • Ogłoszenie o naborze wniosków LGD
  Więcej…  
 • Mała Książka - Wielki Człowiek - akcja czytelnicza dla maluchów

   

  Więcej…  
 • Stypendia dla uczniów na rok szkolny 2018/2019
  Więcej…  
 • Harmonogram odbioru odpadów - zasady segregacji

   

  Więcej…  
 • Służba przygotowawcza w korpusie szeregowych
  Więcej…  
 • Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
  Więcej…  
 • Nowy komunikat w sekcji dla rolników
   
 • Wiadomości o możliwości służby w ramach Terytorialnej Służby Wojskowej
  Więcej…  
 • 500+ Nowy okres świadczeniowy
  Więcej…  
 • Godziny otwarcia obiektów sportowych
  Więcej…  
 • REALIZACJA PROGRAMU „DOBRY START”, 300 DLA UCZNIA W GMINIE BRZEŚĆ KUJAWSKI
  Więcej…  
 • KOMUNIKAT MINISTERSTWA CYFRYZACJI - Rodzicu, zarejestruj swoje dziecko online!
  Więcej…  
 • Wojska Obrony terytorialnej ,,Zawsze gotowi, zawsze blisko,,
  Więcej…  
 • Kongsberg automotive - rekrutacja
  Więcej…  
 • Projekt Baltic Pipe
  Więcej…  
 • Program Profilaktyki Raka Jelita Grubego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  Więcej…  
 • Wyborco! Sprawdź, czy jesteś w rejestrze wyborców!
  Więcej…  
 • Jakość wody przeznaczonej do spożycia w Gminie Brześć Kujawski
  Więcej…  
 • Uwaga!! Zagrożenie ASF!! Jak postępować w przypadku znalezienia padłego dzika?
  Więcej…  
 • Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
  Więcej…  
 • Zastrzeganie zagubionych dokumentów
  Więcej…  
 • Sportowy talent - zajęcia dla dzieci
  Więcej…  
 • Co warto wiedzieć o e-Składce
  Więcej…  
 • Zakladanie firmy przez telefon - informacja
  Więcej…  
 • Dyżury radnych
  Więcej…  
 • Komunikat Burmistrza Brześcia Kujawskiego
  Więcej…  
 • Punkty pomocy psychologicznej i prawnej
  Więcej…  
 • Platforma informacyjna dla obywateli
  Więcej…