herb bk2

inwest19

Menu

oferty pracy17

kamera online2 copy

filmy promocyjne

Do otwarcia Brzeskiej
Kapsuły Czasu pozostało:

Projekt „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest   z terenu Gminy Brześć Kujawski” zrealizowany został w okresie od dnia 26.06.2018 r. do dnia 26.09.2018 r. ramach Programu priorytetowego AZBEST 2018 wspieranego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Kwota dofinansowania przedsięwzięcia wyniosła 70% kosztów kwalifikowanych. Wykonawcą zadania była  firma PHU US-KOM z Gostynina. Przedsięwzięcie obejmowało demontaż, transport i utylizację wyrobów z 14 nieruchomości oraz transport i utylizację z 17 nieruchomości. Celem projektu było oczyszczanie terenu gminy z wyrobów zawierających azbest poprzez wymianę pokryć dachowych wykonanych z płyt azbestowo-cementowych. Zadanie realizowane było na obiektach będących własnością osób fizycznych.

Rezultatem realizacji projektu jest:

- usunięto i z utylizowano odpady zawierające azbest o łącznej powierzchni 3 202,25  m2  co stanowiło masę odpadów w ilości 64,045 Mg.
Koszt inwestycji opiewał na kwotę  25 520,40 zł w tym przyznano Gminie Brześć Kujawski dotację w kwocie 16 541,00 zł.

Styczeń 2020
N P W Ś C Pt S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Komunikaty

  • Nabór na stanowisko: Asystent Osoby Niepełnosprawnej w BOPS
    Więcej…  
  • Przerwy w dostawie energii elektrycznej
    Więcej…  
  • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD
    Więcej…  
  • Rolniku - możesz złożyć wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
    Więcej…  
  • Spotkanie konsultacyjne - Budowa gazociągu Gustorzyn - Wronów
    Więcej…  
  • Mój prąd - Program dofinansowania mikroinstalacji fotowoltaicznych
    Więcej…  
  • Ferie zimowe w BCK
    Więcej…  
  • "Przyszłość dla młodych 2!"
    Więcej…  
  • Informacja dla hodowców drobiu - ptasia grypa

    Więcej…  

  • Instalacje fotowoltaniczne - "Mój prąd"
    Więcej…  
  • Zadbaj o czyste powietrze. Program CZYSTE POWIETRZE 2020
    Więcej…  
  • Konkurs - Wybieram Wybory
    Więcej…  
  • Ogłoszenie o naborze wniosków 2/2019/EFS/PG
    Więcej…  
  • Ogłoszenie o naborze wniosków 1/2019/EFS/PG
    Więcej…  
  • Ogłoszenie o naborze wniosków 10/2019
    Więcej…  
  • UWAGA Rejestr – BDO
    Więcej…  
  • GRANTY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW – Oś 7 Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność
    Więcej…  
  • Nowy komunikat w sekcji dla rolników
     
  • Projekty grantowe w ramach Osi 11 RPO WK-P 2014-2020
    Więcej…  
  • Akcja - Czyszczone kominy to mniejszy smog

     

    Więcej…  
  • Dyrektor Brzeskiego Centrum Kultury w Brześciu Kujawskim ogłasza konkurs na stanowisko Głównego Księgowego
    Więcej…  
  • PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

     

    Więcej…  
  • BOPS zaprasza do Klubu Seniora "Seniorita"
    Więcej…  
  • Pierwszy krok do zawodowej służby wojskowej
    Więcej…  
  • Uwaga, zima!
    Więcej…  
  • Jak leganie zatrudnić pracownika w rolnictwie?
    Więcej…  
  • Pomoc KRUS dla poszkodowanych rolników w wyniku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w 2019 r.
    Więcej…  
  • Informacja o planowanych polowaniach zbiorowych w sezonie łowieckim 2019/20 Koła Łowieckiego Cyranka

    Więcej…  

  • Uprawy Objęte Systemem Monitoringu Suszy Rolniczej w Gminie Brześć Kujawski (Rok 2019)

     

    Więcej…  
  • Przedsiębiorco - zainwestuj w rozwój swojej firmy!
    Więcej…  
  • Służba przygotowawcza
    Więcej…  
  • Nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „Energia Plus”
    Więcej…  
  • Projekt "GraudatON"
    Więcej…  
  • Informacja
    Więcej…  
  • Informacja
  • Użytkowniku wieczysty mienia komunalnego
    Więcej…  
  • Nabór do programów priorytetowych: Azbest 2019, Edukacja Ekologiczna 2019, OCHRONA PRZYRODY 2019, Słonecznik 2018-2019
    Więcej…  
  • Tradycyjnie do przodu
    Więcej…  
  • Nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego Czyste powietrze
    Więcej…  
  • Dotacje na instalacje fotowoltaiczne i pompy ciepła

    Więcej…  

  • Plan dyżurów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej
    Więcej…  
  • Godziny pracy BOPS
    Więcej…  
  • Walcz ze smogiem i zyskaj dofinansowanie
    Więcej…  
  • Dyżury Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej

     

    Więcej…  
  • Usuwanie wyrobów zawierających azbest
    Więcej…  
  • Transmisja z obrad sesji Rady Miejskiej
    Więcej…  
  • Harmonogram odbioru odpadów - zasady segregacji

     

    Więcej…  
  • KOMUNIKAT MINISTERSTWA CYFRYZACJI - Rodzicu, zarejestruj swoje dziecko online!
    Więcej…  
  • Jakość wody przeznaczonej do spożycia w Gminie Brześć Kujawski
    Więcej…  
  • Zastrzeganie zagubionych dokumentów
    Więcej…  
  • Zakladanie firmy przez telefon - informacja
    Więcej…  
  • Komunikat Burmistrza Brześcia Kujawskiego
    Więcej…  
  • Punkty pomocy psychologicznej i prawnej
    Więcej…  
  • Platforma informacyjna dla obywateli
    Więcej…