ankieta3Szanowni Przedsiębiorcy, w związku z trwającymi pracami nad "Planem Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy Brześć Kujawski” Burmistrz Brześcia Kujawskiego zwraca się z uprzejmą prośbą o udzielenie podstawowych informacji dotyczących charakterystyki energetycznej Państwa przedsiębiorstwa. Tylko rzetelne informacje, opinie i uwagi pozwolą na profesjonalne przygotowanie strategii będącej podstawowym narzędziem pionierskich działań proekologicznych na obszarze Gminy Brześć Kujawski.

„Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brześć Kujawski” to dokument strategiczny wynikający z zobowiązań krajów członkowskich Unii Europejskiej w obrębie realizacji celów klimatycznych, w tym „Pakietu 3 x 20”. Zgodnie z jego założeniami jednym z najważniejszych kierunków wspracia finansowego UE będzie dofinansowanie rozwoju gospodarki niskoemisyjnej – również w obrębie Państwa przedsiębiorstwa.
W związku z powyższym uprzejmie prosimy o uzupełnienie ankiety (poniżej w załączeniu). Prosimy również o wskazanie planowanych do realizacji w Państwa przedsiębiorstwie inwestycji z zakresu szeroko rozumianej poprawy efektywności energetycznej, np. termomodernizacja obiektów, modernizacja linii technologicznej, wprowadzanie nowych energooszczędnych materiałów, urządzeń i systemów instalacyjnych, modernizacja oświetlania na LED, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Zasygnalizowane inwestycje zostaną uwzględnione w PGN Gminy Brześć Kujawski, zwiększając szanse na ich zewnętrzne dofinansowanie z środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, itp.
Jeżeli są Państwo zainteresowani wpisaniem działań związanych z szeroko pojętym oszczędzaniem energii w swoich placówkach plan zarządzania energią gminy, a tym samym zwiększyć szanse na ich zewnętrzne finansowanie uprzejmie prosimy o wypełnienie załączonej ankiety do dnia 09 lutego 2016 roku.
Dziękujemy za poświęcony czas i wypełnienie ankiety, która przyczyni się do rozwoju gospodarczego Państwa przedsiębiorstw i Gminy Brześć Kujawski.

Burmistrz Brześcia Kujawskiego

zipAnkieta nr 2 - dla przedsiębiorców5.58 KB
zipZałącznik - projekty niskoemisyjne3.61 KB