łortokietek 15Szkoła Podstawowa nr 1 im. Władysława Łokietka kolejny raz była organizatorem „Łortokietka” - konkursu ortograficznego o zasięgu powiatowym, w którym biorą udział uczniowie szkół podstawowych. Warto dodać, że konkurs został objęty honorowym patronatem Kujawsko- Pomorskiego Kuratora Oświaty, pana Marka Gralika. Tym razem  –16 maja 2019 r. – do rywalizacji na polu ortografii języka polskiego przystąpili uczniowie  klas III – VIII szkoły podstawowej.

W konkursie wzięło udział trzydzieścioro siedmioro uczniów reprezentujących zespoły szkół w Kowalu i Kruszynie oraz  szkoły podstawowe w: Choceniu, Brzeziu, Osięcinach, Wieńcu, nr 1 w Brześciu Kujawskim.
W ramach współpracy z Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku pani Anna Puścińska przygotowała tekst dyktanda  konkursowego, który dotyczył życia i twórczości Stanisława Moniuszki. Wymagał on od uczniów doskonałej znajomości zasad pisowni oraz pamięci związanej z poprawnym zapisem. Swoją obecnością zaszczycili nas: pani Małgorzata Kowalczyk –Przybytek, dyrektor włocławskiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, pan Patryk Krzemiński - wicedyrektor KPCEN we Włocławku, pan Damian Chełminiak - wiceburmistrz Brześcia Kujawskiego oraz pan Mariusz Czyżniejewski – dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Brześciu Kujawskim – głównego sponsora nagród w konkursie.
Nad prawidłowym przebiegiem III edycji „Łortokietka” czuwali członkowie komisji konkursowej, w skład której weszli opiekunowie uczniów biorących udział w zmaganiach oraz organizatorki turnieju, polonistki – pani Izabela Paczkowska – Mendasik, pani Halina Ładzińska i pani Beata Stawska- Kostrzak.

A oto wyniki konkursowych zmagań:


I miejsca w poszczególnych kategoriach wiekowych zajęli: Filip Mgłowski (ZS
w Kruszynie), Gabriela Rutkowska (SP nr 1 w Brześciu Kuj.), Wiktor Kozłowski (ZS
w Kruszynie), Marta Majchrzak (ZS w Kruszynie), Kalina Sikorska (ZS w Kruszynie)
i Wiktoria Ozarzewska (ZS w Kruszynie).

Na II miejscach uplasowali się uczniowie: Justyna Przekwas (SP nr 1 w Brześciu Kuj.), Amelia Puszkiewicz (SP w Osięcinach), Oskar Olczak (SP w Osięcinach), Faustyna Rutkowska (SP w Choceniu), Natalia Bączek (SP w Osięcinach) oraz Zuzanna Rutkowska (SP w Choceniu).

Zaszczytne III miejsca zajęli: Miłosz Adamski (SP w Wieńcu), Maja Warchlewska (SP w Choceniu), Andrzej Karkosik (SP w Choceniu), Maria Świtalska (SP w Osięcinach), Julia Zasada (SP w Wieńcu) oraz Izabela Wawrzyniak (SP nr 1 w Brześciu Kuj.).

Dodatkowo została przyznana nagroda specjalna dla ucznia, który popełnił najmniejszą liczbę błędów w dyktandzie. Jej fundatorem był pan Tomasz Chymkowski – burmistrz Brześcia Kujawskiego. Wyróżnienie to powędrowało do Wiktora Kozłowskiego –ucznia piątej klasy Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszynie.

Pozostałych uczniów uhonorowano wyróżnieniami i dyplomami oraz pogratulowano im wspaniałych wyników w turnieju.  

łortokietek 9 łortokietek 10 łortokietek 13 łortokietek 14

Źródło: Szkoła Podstawowa Nr 1.