herb bk2

Gmina Brześć Kujawski laureatem

logo inwestuj2

Menu

oferty pracy17

kamera online2 copy

filmy promocyjne

Do otwarcia Brzeskiej
Kapsuły Czasu pozostało:

W dniu  17 czerwca  2019 r.  (poniedziałek) o godz. 15.00 w Urzędzie Miejskim w Brześciu Kujawskim, Plac Władysława Łokietka 1, (pokój Nr 14), odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji  Rady Miejskiej:
-  ds. Budżetu, Środowiska, Rolnictwa i Rozwoju;
-  ds. Społecznych, Oświaty i Porządku Publicznego;
-  Uzdrowiskowej.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad posiedzenia Komisji Rady Miejskiej, przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
2. Omówienie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
3. Omówienie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyznania dotacji na prace i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz jej wysokości.
4. Omówienie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia Burmistrzowi Brześcia Kujawskiego wotum zaufania.
5. Omówienie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie  zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Gminy Brześć Kujawski za 2018 r.
6. Omówienie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Brześcia Kujawskiego z tytułu wykonania budżetu za 2018 r.
7. Omówienie projektu uchwały Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
8. Omówienie projektu uchwały  Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brześć  Kujawski na lata 2019 – 2032.
9. Omówienie projektu uchwały Rady Miejskiej  w sprawie ustalenia zasad na jakich przysługują radnym diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych.
10. Omówienie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie powołania zespołu.
11. Omówienie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla osób zajmujących stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę.
12. Omówienie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Brześć Kujawski oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1.09.2019 r.
13. Omówienie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia  regulaminu wynagradzania, trybu i kryteriów przyznawania nagród i dodatków nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Brześć Kujawski.
14. Omówienie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia pomocy dla Powiatu Włocławskiego przy wykonaniu remontu ciągu pieszego przy drodze powiatowej.
15. Zakończenie obrad  posiedzenia Komisji Rady Miejskiej.

Czerwiec 2019
N P W Ś C Pt S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

Komunikaty

 • Awaryjny upust gazu na Węźle Gazu Gustorzyn gm. Brześć Kujawski - 19.06.2019
  Więcej…  
 • VII Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim
  Więcej…  
 • Impresje Orkiestr Dętych
  Więcej…  
 • Spotkanie z psychologiem
  Więcej…  
 • Wybory do Izb Rolniczych, 28 lipca 2019 r.
  Więcej…  
 • Wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej: ds. Budżetu, Środowiska, Rolnictwa i Rozwoju, ds. Społecznych, Oświaty i Porządku Publicznego, Uzdrowiskowej - 17 czerwca 2019
  Więcej…  
 • Nowy komunikat w sekcji dla rolników
   
 • Koncert "Cichy Pokornego Serca"
  Więcej…  
 • Dlaczego nie warto przechodzić na emeryturę w czerwcu
  Więcej…  
 • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki (LGD) - Cel Ogólny I

   

  Więcej…  
 • Wakacyjne półkolonie z BCK
  Więcej…  
 • Zaproszenie Boniewo
  Więcej…  
 • Raport o Stanie Gminy Brześć Kujawski za rok 2018 - debata
  Więcej…  
 • Bezpłatne badania słuchu
  Więcej…  
 • ZUS szkoli z e-akt i na temat zwolnień lekarskich
  Więcej…  
 • Konkurs LGD
  Więcej…  
 • Ogłoszenie o naborze wniosków - Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki - informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD
  Więcej…  
 • Użytkowniku wieczysty mienia komunalnego
  Więcej…  
 • Projekt pn. „GraduatON” współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
  Więcej…  
 • Warsztaty komputerowe w bibliotece
  Więcej…  
 • Rusza PROO 2019: start!
  Więcej…  
 • Nabór do programów priorytetowych: Azbest 2019, Edukacja Ekologiczna 2019, OCHRONA PRZYRODY 2019, Słonecznik 2018-2019
  Więcej…  
 • Tradycyjnie do przodu
  Więcej…  
 • Nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego Czyste powietrze
  Więcej…  
 • Dotacje na instalacje fotowoltaiczne i pompy ciepła

  Więcej…  

 • e-Akta. Teraz prościej i taniej
  Więcej…  
 • Plan dyżurów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej
  Więcej…  
 • Godziny pracy BOPS
  Więcej…  
 • Walcz ze smogiem i zyskaj dofinansowanie
  Więcej…  
 • Dwa tygodnie na wpis do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych
  Więcej…  
 • Dyżury Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej

   

  Więcej…  
 • Usuwanie wyrobów zawierających azbest
  Więcej…  
 • Transmisja z obrad sesji Rady Miejskiej
  Więcej…  
 • Urząd Marszałkowski zaprasza do uczestnictwa w bezpłatnych kursach językowych

  Więcej…  

 • Harmonogram odbioru odpadów - zasady segregacji

   

  Więcej…  
 • Służba przygotowawcza w korpusie szeregowych
  Więcej…  
 • Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
  Więcej…  
 • 500+ Nowy okres świadczeniowy
  Więcej…  
 • KOMUNIKAT MINISTERSTWA CYFRYZACJI - Rodzicu, zarejestruj swoje dziecko online!
  Więcej…  
 • Kongsberg automotive - rekrutacja
  Więcej…  
 • Projekt Baltic Pipe
  Więcej…  
 • Jakość wody przeznaczonej do spożycia w Gminie Brześć Kujawski
  Więcej…  
 • Uwaga!! Zagrożenie ASF!! Jak postępować w przypadku znalezienia padłego dzika?
  Więcej…  
 • Zastrzeganie zagubionych dokumentów
  Więcej…  
 • Sportowy talent - zajęcia dla dzieci
  Więcej…  
 • Co warto wiedzieć o e-Składce
  Więcej…  
 • Zakladanie firmy przez telefon - informacja
  Więcej…  
 • Komunikat Burmistrza Brześcia Kujawskiego
  Więcej…  
 • Punkty pomocy psychologicznej i prawnej
  Więcej…  
 • Platforma informacyjna dla obywateli
  Więcej…