susza2019Burmistrz Brześcia Kujawskiego informuje, iż w związku z wystąpieniem szkód w uprawach rolnych spowodowanych niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym – suszą na terenie Gminy Brześć Kujawski, rolnicy mogą składać wnioski o oszacowanie szkód w uprawach rolnych spowodowanych suszą, która wystąpiła w danych gospodarstwach (druk wniosku w załączeniu). Wnioski przyjmowane będą w pok. Nr 7 Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim do dnia 16 lipca 2019 r.

 - Wniosek o szacowanie szkód
- Załącznik nr do wniosku o oszacowanie szkód – susza w 2019 r. (NAZWY UPRAW)