Uprawy Objęte Systemem Monitoringu Suszy Rolniczej
w Gminie Brześć Kujawski (Rok: 2019)