ambulans 1920 września br. w Stacji Pogotowia Ratunkowego w Brześciu Kujawskim miało miejsce uroczyste przekazanie symbolicznego czeku na 400 tys. złotych. Za te środki stacja pogotowia zakupi bardzo potrzebny nowy ambulans. P.O. dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Karolina Welka, odebrała czek z rąk podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia, Janusza Cieszyńskiego.

Pieniądze pochodzą z Ministerstwa Zdrowia z programu, który jest realizowany w celu poprawy stanu taboru i systemu ratownictw medycznego. Dwa razy po 400 tyś zł. czyli Brześć Kujawski i Izbica Kujawska otrzymają nowe karetki. Są to nasze najstarsze wozy, które powinny być już dawno wymienione, niestety szpitala nie było na to stać.” - poinformowała Karolina Welka.

Szpital ogłosił już przetarg i jak twierdzi Karolina Welka, przy zakupie wozu udało się zmieścić w przekazanej kwocie. Wóz powinien pojawić się w Brześciu Kujawskim pod koniec listopada. Część specjalistycznego wyposażenia karetki, które powinno być wymieniane co około 2-3 lata, będzie jednak z używanego jeszcze ambulansu. Jak nas zapewniono, najpotrzebniejszy sprzęt jest jednak nowy.

Kolejna umowa w ramach ministerialnego programu. Dzięki temu środki trafią do szpitala we Włocławku, na wymianę karetki stacjonującej w Brześciu Kujawskim. Taka sama kwota trafia do stacji w Izbicy Kujawskiej. Wraz z pozostałymi dwunastoma karetkami, która trafią do województwa kujawsko-pomorskiego, będzie to stanowiło istotne wsparcie od strony inwestycji dla państwowego systemu ratownictwa medycznego funkcjonującego w tym regionie.” - dodał Janusz Cieszyński, podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia.

Karetka będzie docelowo stacjonować w nowo budowanym Centrum Kultury wraz z wozem strażackim OSP. W przyszłym roku do użytku zostanie przekazany segment pod nazwą Bezpieczeństwo Publiczne, a zakupiony ambulans będzie miał tam komfortowe warunki. W całym kraju w ramach programu Ministerstwa Zdrowia ma zostać wymienione 200 karetek na łączną kwotę 80 mln złotych.