umiemplywac245 uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Brześciu Kujawskim przystąpiło do II tury tegorocznej edycji ogólnopolskiego projektu Powszechnej Nauki Pływania „Umiem pływać”. W ubiegłym tygodniu kolejni młodzi adepci pływania rozpoczęli szkolenie na Krytej Pływalni „Plusk” w Radziejowie.


Głównym celem programu jest upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci oraz nabycie przez nich podstawowych umiejętności pływania.


Zgodnie z założeniami programu, objęci programem zostali uczniowie klas I-III z terenu gminy Brześć Kujawski. W miesiącach wiosennych na zajęcia uczęszczały dzieci ze Szkoły Podstawowej w Wieńcu, Szkoły Podstawowej w Brzeziu oraz Zespołu Szkół Nr 2 w Brześciu Kujawskim.


Program Powszechnej Nauki Pływania „Umiem pływać” to projekt współfinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, Samorząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz gminę Brześć Kujawski. Koordynatorem projektu jest Kujawsko – Pomorski Związek Pływacki.