żłobekOd 1 października br. rusza system rekrutacyjny do gminnego żłobka - „Wienieckiej Krainy Malucha”. Placówka zlokalizowana w SP w Wieńcu, zapewni opiekę grupie 20 maluchów. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, przede wszystkim kobiet powracających na rynek pracy, na terenie Szkoły Podstawowej w Wieńcu powstanie gminny żłobek „Wieniecka Kraina Malucha”, w którym opiekę znajdzie 20 maluchów do 3 roku życia. Planowany termin otwarcia żłobka to marzec 2020r.

Od 1 października br. do 31 stycznia 2020r. trwała będzie rekrutacja dzieci do „Wienieckiej Krainy Malucha”. Wszelkie dokumenty rekrutacyjne są dostępne w następujących miejscach:
- na stronie Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim – www.brzesckujawski.pl w zakładce „Oświata”, dalej: „Wieniecka Kraina Malucha”
- w Urzędzie Miejskim w Brześciu Kujawskim – pok. 16
Dokumenty należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Brześciu Kujawskim, pok. 16, Pl. Władysława Łokietka 1.

Zadanie realizowane jest w ramach projektu "Żłobek - Wieniecka Kraina Malucha" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej 8. Aktywni na rynku pracy, Poddziałania 8.4.2 Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji o rekrutacji pod numerem telefonu: 54 230 48 68