logo 2018Z końcem listopada br. otwarta zostanie nowa filia Biblioteki Publicznej w Brześciu Kujawskim, która zlokalizowana będzie w Uzdrowisku Wieniec Zdrój. Dotychczas filia brzeskiej biblioteki znajdowała się w pomieszczeniu należącym do Zespołu Niepublicznych Placówek Oświatowych w Kąkowej Woli.

Z uwagi na to, iż godziny otwarcia filii uzależnione były od godzin funkcjonowania szkoły czytelnicy mieli utrudniony dostęp do księgozbioru w czasie wakacji, ferii zimowych i przerw świątecznych. Aby uniknąć likwidacji filii burmistrz Brześcia Kujawskiego podjął decyzję o przeniesieniu księgozbioru do Uzdrowiska „Wieniec” w Wieńcu Zdroju. Nowa filia znajdzie swoje miejsce w pomieszczeniu Pijalni Wody. Z przeniesionego tam księgozbioru, czasopism i stanowisk komputerowych będą mogli korzystać mieszkańcy Wieńca Zdroju oraz liczni kuracjusze.

Bogata w księgozbiory filia swoimi zbiorami służyć będzie zarówno mieszkańcom gminy, jak i pensjonariuszom uzdrowiska. To z pewnością nie lada gratka dla miłośników czytania.” - mówi burmistrz Tomasz Chymkowski