herb bk2

inwest19

Menu

oferty pracy17

kamera online2 copy

filmy promocyjne

Do otwarcia Brzeskiej
Kapsuły Czasu pozostało:

Beznazwy-1.jpg

Projekty grantowe w ramach Osi 11 RPO WK-P 2014-2020
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki w związku z wdrażaniem LSR ogłasza konkursy, w ramach których składane są wnioski na różne projekty, organizuje różnego rodzaju spotkania/szkolenia dla beneficjentów, udziela bezpłatnego doradztwa jak również przeprowadza wiele działań informacyjnych.
LGD w ramach celu ogólnego 2 LSR, którym jest Wzrost udziału społeczności lokalnej w życiu społecznym i kulturalnym na obszarze LGD, w grudniu 2019 r. ogłosi kolejny już nabór wniosków w trybie grantowym w ramach następujących typów projektów:
1. Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym na realizacje takich projektów jak:
-kluby młodzieżowe
-i inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym
2. Działania wspierające rozwiązania w zakresie w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.:
a) usług wzajemnościowych, samopomocowych
b) lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej
c)i inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej
Warunki przyznania dofinansowania:
1. Wniosek mogą złożyć wszystkie podmioty, które posiadają zdolność prawną z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów). 2. Maksymalna wartość dofinansowania projektu objętego grantem to 95 % wartości grantu. Maksymalna kwota to 50 tyś zł. 3. Projekt musi być skierowany do następującej grupy docelowej: • Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszaru LSR • Otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby pełniące obowiązki opiekuńcze
UWAGA:
W przypadku typu projektu 2 Działania wspierające rozwiązania w zakresie w zakresie
organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej (… ) wszystkie działania
w ramach pkt. a,b,c winny wspierać rozwiązania, które pozwalają na organizowanie i animacje
społeczności lokalnej. Tworzenie „zamkniętych działań” skierowanych tylko do jednej z grup
społeczności lokalnej, nie wpisują się w ww. rozwiązania, ponieważ nie animują ani nie
integrują osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze społecznością mieszkańców.
Działania takie powinny włączać osoby zagrożone wykluczeniem społecznym w działania
na rzecz mieszkańców, ale także włączać mieszkańców w działania na rzecz osób
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
W ramach ogłoszonego naboru wniosków będą obowiązywały
nowe kryteria wyboru:
1.Siedziba, oddział lub filia podmiotu znajduje się na obszarze LGD (przez okres min. 1 roku przed
dniem złożenia wniosku o powierzenie grantu)- 0 albo 10
2. Projekt jest realizowany przez grantobiorcę:
- spoza sektora finansów publicznych,
- z sektora finansów publicznych - 0 albo 3
3. Grantobiorca (bądź pracownik grantobiorcy/przedstawiciel organizacji odpowiedzialny za napisanie
wniosku) brał udział w szkoleniu organizowanym przez Stowarzyszenie LGD Dorzecza Zgłowiączki
poświęconemu danemu konkursowi - 0 albo 5
4. Prawidłowość przygotowania budżetu projektu w kontekście planowanych działań - 0 albo 5
5. Grantobiorca posiada doświadczenie w aplikowaniu o środki zewnętrzne - 0 albo 5
6. Grantobiorca we wniosku o powierzenie grantu zawarł informacje o promocji grantu i LGD -0 albo
5 albo 10
7. Grantobiorca (bądź pracownik grantobiorcy/przedstawiciel organizacji odpowiedzialny za napisanie
wniosku) brał udział w doradztwie organizowanym przez Stowarzyszenie LGD Dorzecza Zgłowiączki
w ramach danego naboru - 0 albo 5
8. Operacja/projekt wynika z Gminnego/ Lokalnego Programu Rewitalizacji - 0 albo 5
9. Termin realizacji projektu (Preferowane będą projekty z krótkim terminem realizacji do 12
miesięcy - 0 albo 5
MINIMALNA ILOŚC PUNKTÓW DO WYBORU GRANTU – 30
Więcej informacji w biurze LGD ul. Sikorskiego 12 87-850 Choceń oraz pod numerem
telefonu 54 284 66 69.

Luty 2020
N P W Ś C Pt S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29

Komunikaty

 • INFORMACJA O PRZESUNIĘCIU TERMINU OTWARCA ŻŁOBKA - Wieniecka Kraina Malucha
  Więcej…  
 • Nabór wniosków na pozyskanie dofinansowania na panele fotowoltaiczne
  Więcej…  
 • Ogłoszenie o konkursach
  Więcej…  
 • Inkubator Dostępności
  Więcej…  
 • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD
  Więcej…  
 • Rolniku - możesz złożyć wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
  Więcej…  
 • Mój prąd - Program dofinansowania mikroinstalacji fotowoltaicznych
  Więcej…  
 • "Przyszłość dla młodych 2!"
  Więcej…  
 • Informacja dla hodowców drobiu - ptasia grypa

  Więcej…  

 • Instalacje fotowoltaniczne - "Mój prąd"
  Więcej…  
 • Zadbaj o czyste powietrze. Program CZYSTE POWIETRZE 2020
  Więcej…  
 • Konkurs - Wybieram Wybory
  Więcej…  
 • Ogłoszenie o naborze wniosków 2/2019/EFS/PG
  Więcej…  
 • Ogłoszenie o naborze wniosków 1/2019/EFS/PG
  Więcej…  
 • UWAGA Rejestr – BDO
  Więcej…  
 • GRANTY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW – Oś 7 Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność
  Więcej…  
 • Nowy komunikat w sekcji dla rolników
   
 • Projekty grantowe w ramach Osi 11 RPO WK-P 2014-2020
  Więcej…  
 • Akcja - Czyszczone kominy to mniejszy smog

   

  Więcej…  
 • Dyrektor Brzeskiego Centrum Kultury w Brześciu Kujawskim ogłasza konkurs na stanowisko Głównego Księgowego
  Więcej…  
 • PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

   

  Więcej…  
 • Pierwszy krok do zawodowej służby wojskowej
  Więcej…  
 • Uwaga, zima!
  Więcej…  
 • Jak leganie zatrudnić pracownika w rolnictwie?
  Więcej…  
 • Pomoc KRUS dla poszkodowanych rolników w wyniku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w 2019 r.
  Więcej…  
 • Informacja o planowanych polowaniach zbiorowych w sezonie łowieckim 2019/20 Koła Łowieckiego Cyranka

  Więcej…  

 • Uprawy Objęte Systemem Monitoringu Suszy Rolniczej w Gminie Brześć Kujawski (Rok 2019)

   

  Więcej…  
 • Przedsiębiorco - zainwestuj w rozwój swojej firmy!
  Więcej…  
 • Służba przygotowawcza
  Więcej…  
 • Nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „Energia Plus”
  Więcej…  
 • Projekt "GraudatON"
  Więcej…  
 • Informacja
  Więcej…  
 • Informacja
 • Użytkowniku wieczysty mienia komunalnego
  Więcej…  
 • Nabór do programów priorytetowych: Azbest 2019, Edukacja Ekologiczna 2019, OCHRONA PRZYRODY 2019, Słonecznik 2018-2019
  Więcej…  
 • Tradycyjnie do przodu
  Więcej…  
 • Nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego Czyste powietrze
  Więcej…  
 • Dotacje na instalacje fotowoltaiczne i pompy ciepła

  Więcej…  

 • Plan dyżurów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej
  Więcej…  
 • Godziny pracy BOPS
  Więcej…  
 • Walcz ze smogiem i zyskaj dofinansowanie
  Więcej…  
 • Dyżury Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej

   

  Więcej…  
 • Usuwanie wyrobów zawierających azbest
  Więcej…  
 • Transmisja z obrad sesji Rady Miejskiej
  Więcej…  
 • Harmonogram odbioru odpadów - zasady segregacji

   

  Więcej…  
 • KOMUNIKAT MINISTERSTWA CYFRYZACJI - Rodzicu, zarejestruj swoje dziecko online!
  Więcej…  
 • Jakość wody przeznaczonej do spożycia w Gminie Brześć Kujawski
  Więcej…  
 • Zastrzeganie zagubionych dokumentów
  Więcej…  
 • Zakladanie firmy przez telefon - informacja
  Więcej…  
 • Komunikat Burmistrza Brześcia Kujawskiego
  Więcej…  
 • Punkty pomocy psychologicznej i prawnej
  Więcej…  
 • Platforma informacyjna dla obywateli
  Więcej…