nowa 4Inwestycje drogowe na brzeskich drogach nie zwalniają tempa. W pełni trwa przebudowa ulicy Królewskiej oraz ulicy Nowej. Inwestycja obejmuje przebudowę blisko 1,5 km odcinków ulic oraz odcinka łączącego te drogi. Aktualnie trwają prace związane z wymianą nawierzchni chodników.

 

 

 

 

Inwestycja jest realizowana w ramach środków pozyskanych z Funduszu Dróg Samorządowych. Wykonawcą zadania zaś jest Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o. z Nowej Wsi.

nowa 1 nowa 2 nowa 3