Zakres czynności:

- realizacja budżetu obywatelskiego na terenie miasta Brześć Kujawski i innych programów społeczno – gospodarczych;

- przygotowywanie dokumentów strategicznych w zakresie rozwoju gminy m.in. analiz, raportów, strategii i programów operacyjnych;

- sporządzanie i monitorowanie raportu o stanie gminy;

- współpraca z komórkami organizacyjnymi urzędu w zakresie przygotowywania projektów o znaczeniu gminnym i regionalnym;

- organizacja spotkań i wyjazdów oraz realizacją polityki informacyjnej z zakresu realizowanych zadań.