Oferta własna na wykonanie zadania publicznego wraz z wnioskiem o przyznanie dotacji z środków publicznych, lub jako oferta na konkursy gminy