Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim informuje, że w związku z trwającymi pracami remontowymi w nowopowstającym pierwszym żłobku w gminie Brześć Kujawski termin otwarcia placówki został zaplanowany na sierpień 2020 r.

W związku z powyższym termin rekrutacji wydłużony jest do 30 kwietnia 2020 r.

Zadanie realizowane jest w ramach projektu "Żłobek - Wieniecka Kraina Malucha" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej 8.Aktywni na rynku pracy, Poddziałania 8.4.2 Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020.