brzezie aleksandrowo 1Mając świadomość, że lepsza infrastruktura drogowa wpływa na rozwój, ale przede wszystkim zwiększa komfort i bezpieczeństwo mieszkańców, samorząd brzeski sukcesywnie przystępuje do realizacji prac związanych z przebudową i modernizacją dróg na terenie gminy. Z początkiem marca rozpoczęły się prace związane z przebudową drogi relacji Brzezie – Aleksandrowo.

Inwestycja związana jest z Przebudową dróg na terenie Gminy Brześć Kujawski – V ETAP – Przebudowa drogi gminnej nr 190404C relacji Aleksandrowo – Brzezie. Zakres robót obejmuje: wykonanie jezdni o nawierzchni asfaltowej, powierzchniowe odwodnienie drogi z odprowadzeniem wody do istniejących rowów, wykonanie poboczy, odtworzenie istniejących rowów oraz budowę zjazdów o nawierzchni asfaltowej.

Modernizacja ponad 1,3 km odcinka drogi, zrealizowana będzie w ramach środków pozyskanych z programu Funduszu Dróg Samorządowych. Wykonawcą prac jest firma Inżynieryjno – Drogowa DROGTOM Sp. z o. o. z Włocławka. Termin realizacji inwestycji mija w grudniu 2020 r.

 

brzezie aleksandrowo 2 brzezie aleksandrowo 3