komunikat3Komunikat Burmistrza Brześcia Kujawskiego w związku z ograniceniem załatwiania spraw osobiście w Urzedzie Miejskim w Brześciu Kujawskim oraz innych obiektach użyteczności publicznej.

Burmistrz Brześcia Kujawskiego zwraca się z uprzejmą prośbą o ograniczenie do minimum spraw załatwianych osobiście w Urzędzie Miejskim oraz innych obiektach użyteczności publicznej.

Proszę, aby sprawy urzędowe załatwiać jednoosobowo, bez udziału osób towarzyszących. Jednocześnie zachęcam do korzystania z dostępnych narzędzi załatwiania spraw administracyjnych za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub telefonicznie.