Screenshot 2020 03 16 Starostwo Powiatowe we Włocławku   Zebranie sprawozdawcze OSP MachanaczPoczątek każdego roku to w strażackim kalendarzu czas zebrań sprawozdawczych za rok ubiegły. 7 marca br. odbyło się zebranie sprawozdawcze w Ochotniczej Straży Pożarnej w Machnaczu. Spotkanie stało się także sposobnością do podziękowania za dotychczasową, ponad 70-letnią pracę na rzecz straży druhowi prezesowi Ryszardowi Czerwińskiemu. Za wkład włożony w tworzenie i funkcjonowanie OSP Machnacz burmistrz Brześcia Kujawskiego złożył podziękowania i gratulacje.

Dzięki pracy i zaangażowaniu Pana Ryszarda Czerwińskiego społeczność Gminy Brześć Kujawski zawsze mogła liczyć na gotowość niesienia pomocy oraz poświęcenie w ochronie życia i mienia. Za tę codzienną ochotniczą służbę niesioną „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek” miałem zaszczyt złożyć serdeczne podziękowania.” - mówi burmistrz Brześcia Kujawskiego Tomasz Chymkowski.

Przed nami ostatnie już walne zebranie sprawozdawcze w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Brześciu Kujawskim. W trosce o zdrowie druhów i zapraszanych gości Zarząd podjął decyzję o przesunięciu terminu zebrania.