unnamed copyTo będzie muzeum na miarę XXI wieku! Historia pokazująca poszczególne epoki w dziejach świata ze szczególnym zwróceniem się w stronę Brześcia Kujawskiego będzie wyjątkowo inspirująca. W ramach postępowania przetargowego w związku z „Wyposażeniem części muzealno – archeologicznej w budowanym Centrum Kultury i Historii” wyłoniono wykonawcę inwestycji.

Prace przy budowie nowoczesnego budynku Brzeskiego Centrum Kultury nie zwalniają tempa. Do końca tego roku powstanie trzykondygnacyjny obiekt wielobryłowy. W wyniku postępowania przetargowego dotyczącego przedsięwzięcia „Wyposażenie części muzealno – archeologicznej w budowanym Centrum Kultury i Historii” wyłoniono wykonawcę inwestycji. Zwycięska oferta należy do firmy Adventure Ekspozycje Sp. z o. o. z Katowic.

Multimedialna i interaktywna wystawa nawiązuje do szerszego kontekstu historycznego. Pokazuje znaczenie Brześcia w odniesieniu do regionu i kraju. Prezentuje wydarzenia w szerokim kontekście nawiązując do ówczesnej sytuacji w Europie i świecie. Wystawa zostanie podzielona na dwie części:
- aranżacja i wyposażenie parteru o powierzchni 254 m2,
- aranżacja i wyposażenie antresoli o powierzchni 166 m2.

Treść wystawy realizowanej na parterze podzielona została na kilka obszarów tematycznych: Czasy Łokietka, Sprawa Krzyżacka, Odgłosy targu, XV – XVII wiek, Gdy Polski nie było na mapach, Żydzi w Brześciu, II wojna światowa, Od czasów rewolucji przemysłowej, Miasto i Kujawy. Treść wystawy realizowanej na antresoli podzielona została również na kilka obszarów tematycznych: Podróż w czasie, Mezolit, Neolit, Eneolit/Epoka miedzi, Epoka brązu, Epoka żelaza/Celtowie, Mieszko I, Początki Państwa Polskiego, Wczesne Chrześcijaństwo, Początki miasta, Podsumowanie odkryć.
Realizację przedmiotu zamówienia zarówno dla parteru, jak i antresoli podzielono na 3 etapy:
- dostawa zabudowy scenograficznej, opracowanie rysunków warsztatowych oraz scenariuszy treści merytorycznych,
- dostawa urządzeń infrastruktury technicznej oraz sprzętu multimedialnego,
- dostawa zabudowy scenograficznej parteru i antresoli, wykonanie treści merytorycznych i tłumaczeń, uruchomienie systemów multimedialnych.

Zgodnie z deklaracjami, zakończenie prac zaplanowano na grudzień 2020 r.

Gród Łokietka.jpg Tunel czasu.jpg Wojna.jpg Wykopaliska.jpg