droga Rzadka Wola 2Brzeski samorząd przygotowuje się do rozpoczęcia kolejnych inwestycji na drogach gminnych. Kontynuacja już rozpoczętych działań i nowe inwestycje drogowe to plan do realizacji wyznaczony przez gminę na najbliższych kilka miesięcy. Gmina Brześć Kujawski ogłosiła postępowanie przetargowe w związku z „Przebudową dróg na terenie gminy Brześć Kujawski I Etap”. Inwestycja została podzielona na dwie części: przebudowę drogi gminnej w miejscowości Rzadka Wola oraz przebudowę drogi gminnej w miejscowości Sokołowo Wieś.

W ramach przebudowy drogi w miejscowości Rzadka Wola zakres zadania obejmuje między innymi: karczowanie drzew i krzaków, rozbiórka istniejących przepustów, wykonanie niezbędnych robót ziemnych, wykonanie przepustów, wykonanie podbudowy, wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia grysami bazaltowymi, ustawienie poręczy sprężystych energochłonnych. Natomiast w miejscowości Sokołowo Wieś w ramach przebudowy drogi zakres zadania obejmuje między innymi: wykonanie nawierzchni drogi, wykonanie obustronnego pobocza,  wykonanie zjazdów. Planowany termin zakończenia robót przypada na sierpień br.