DSC 3660Systematyczna poprawa warunków lokalowych placówek oświatowych oraz dążenie do poprawy bezpieczeństwa dzieci, młodzieży i pracowników przebywających na terenie szkół i przedszkoli – to ważne i priorytetowe założenia lokalnej polityki oświatowej, realizowanej przez burmistrza Brześcia Kujawskiego Tomasza Chymkowskiego. W placówkach oświatowych na terenie gminy Brześć Kujawski sukcesywnie przeprowadzane są prace remontowe i inwestycyjne, pozwalające na właściwą realizację zadań dydaktyczno – wychowawczych.

W Przedszkolu Publicznym Nr 1 „Kraina Bajek” przeprowadzana jest wymiana stolarki w salach dydaktycznych, trwa także wymiana Centralnego Ogrzewania, wymiana grzejników oraz oświetlenia. W obiekcie trwają prace remontowe związane z wydzieleniem części administracyjnej w zakresie komunikacji z rodzicami i opiekunami dzieci. Ponadto wydzielana jest nowa sala z przeznaczeniem na oddział dla dzieci.

W Zespole Szkół Nr 2 odnowiono schody, dla lepszego funkcjonowania na korytarzu szkolnym stanęły szafki, które staną się sposobnością do rozwiązania problemu ciężkich tornistrów dzieci i młodzieży. Ponadto wydzielona została strefa na potrzeby poczekalni dla rodziców przy wejściu do placówki.

W Szkole Podstawowej Nr 1 wymieniona została stolarka okienna dzieląca korytarz ze stołówką szkolną. Nowe wejście do stołówki z pewnością jest bezpieczniejsze.

DSC 3654 DSC 3658 DSC 3659 DSC 3669 DSC 3674 DSC 3680 DSC 3683 DSC 3684 DSC 3686