W związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego, wprowadzonymi ograniczeniami oraz w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo Mieszkańców proszę o rozważenie możliwości śledzenia obrad Rady Miejskiej za pośrednictwem transmisji w BIP Gminy Brześć Kujawski – http://mst-brzesc-kujawski.rbip.mojregion.info/.
                                    
ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU XVIII SESJI RADY MIEJSKIEJ W BRZEŚCIU KUJAWSKIM
W dniu  31 marca 2020 r. o godz. 17.00 w Urzędzie Miejskim w Brześciu Kujawskim, Plac Władysława Łokietka 1, sala Nr 14 (I piętro) odbędzie się XVIII Sesja (nadzwyczajna)  VIII Kadencji Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim, zwołana na wniosek Burmistrza Brześcia Kujawskiego w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815 ) w związku z § 13 ust. 2 i ust. 3 Statutu Gminy Brześć Kujawski (Dz. Urz. Województwa Kujawsko – Pomorskiego z 2017 r. poz. 413).
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad XVIII Sesji VIII Kadencji Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim.
- stwierdzenie quorum,
- przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
2. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim zmieniającej uchwałę
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2020.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim  zmieniającej uchwałę
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brześć Kujawski na lata 2020-2036.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim w sprawie  Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Brześć Kujawski w 2020 roku.
5. Zamknięcie obrad XVIII Sesji VIII Kadencji Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim.

    
Projekty uchwał do wglądu

Informacja o aktualnej sytuacji epidemiologicznej