Stypendia i zasiłki szkolne od stycznia do czerwca 2020r. - Procedury dotyczące rozliczania faktur/rachunków dotyczących stypendium i zasiłku szkolnego