DSC 3620Zadania drogowe zajmują ważne miejsce w inwestycjach gminy. Każdego roku, duża część budżetu przeznaczana jest na ten cel. Sukcesywnie realizowane są kolejne remonty i modernizacje dróg. W najbliższym czasie rozpocznie się przebudowa ul. Widok w Brześciu Kujawskim.

Zakres prac obejmuje m.in.: ułożenie kostki brukowej, wzmocnienie podłoża, regulację istniejących studni i wypustów. Podbudowę nawierzchni stanowić będzie istniejąca konstrukcja drogi. Woda deszczowa zostanie odprowadzona projektowanym ściekiem do kanalizacji deszczowej jak dotychczas.

Planowany termin zakończenia prac przewiduje się na koniec czerwca br. Wykonawcą zadania będzie firma ER-BRUK.