kanOdpowiadając na potrzeby mieszkańców już wkrótce rozpocznie się inwestycja związana z „Rozbudową sieci wodno – kanalizacyjnej na osiedlu Falborek” w Brześciu Kujawskim.

Projektowana sieć wodociągowa obejmuje odcinki o łącznej długości ok 274 m, natomiast projekt sieci kanalizacji sanitarnej wykonany będzie na łącznej długości 260 m. Projektowana kanalizacja będzie włączona do projektowanej przepompowni ścieków.

Wykonawcą prac jest Zakład Usług Komunalnych w Brześciu Kujawskim. Planowany termin zakończenia prac przypada na koniec czerwca br.