strazNowoczesny samochód typu GBA dla jednostki OSP Brześć Kujawski z dofinansowaniem ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu ogłosił nabór wniosków w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych”. Celem programu jest wsparcie zakupu specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych oraz podczas usuwania skutków zagrożeń, w tym m.in. samochodów ratowniczo – gaśniczych, specjalistycznego sprzętu pływającego itp. Dofinansowanie dla OSP realizowane będzie w ramach współpracy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z funduszami wojewódzkimi oraz pod nadzorem Ministra Klimatu, który zatwierdza listy Ochotniczych Straży Pożarnych do dofinansowania.

W ramach dofinansowania jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Brześciu Kujawskim otrzymała środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 310 000 zł oraz Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego w kwocie 250 000 zł. Wkład własny gminy wyniesie 200 000 zł.

To niezwykle istotne, aby lokalne zastępy straży pożarnej były odpowiednio wyposażone. Wsparcie pozwoli na unowocześnienie wyposażenia ratowniczego, a także umożliwi zwiększenie skuteczności działania” - mówi burmistrz Brześcia Kujawskiego Tomasz Chymkowski.

Program realizowany będzie w latach 2018 – 2021.