herb bk2

inwest19

Menu

Do otwarcia Brzeskiej
Kapsuły Czasu pozostało:

Regulamin korzystania z usługi bezpłatnego dostępu do sieci WiFi4EU

Postanowienia ogólne

§ 1.

Niniejszy Regulamin określa zasady usługi bezpłatnego dostępu do sieci - zwanego dalej Siecią WiFi4EU na terenie Gminy Brześć Kujawski.

§ 2.

Budowa sieci została sfinansowana ze środków unijnych w oparciu o przyznanie tzw. „voucher’a”.

§ 3.

Prawo przyłączenia do Sieci mogą uzyskać mieszkańcy Gminy Brześć Kujawski oraz osoby przebywające na terenie Gminy Brześć Kujawski objęci zasięgiem Sieci WiFi4EU.

§ 4.

Użytkownikiem Sieci jest osoba korzystająca z komputera, smartfona, tabletu lub innego urządzenia wyposażonego w „moduł wifi”. Połączenie z siecią wifi nastąpi po wybraniu identyfikatora SSID „WiFi4EU”.

§ 5.

Każdy Użytkownik zobowiązany jest do podania danych, kontaktowych oraz urządzenia końcowego. W przypadku braku lub informacji niepełnej Gminy Brześć Kujawski zastrzega sobie możliwość odmowy podłączenia do Sieci.

§ 6.

Za dostęp do Sieci nie będą pobierane opłaty.

§ 7.

Użytkownik może zostać odłączony od Sieci, jeśli zakłóca lub uniemożliwia poprawną jej pracę, jak również w przypadku pobierania i udostępniania w Sieci nielegalnych plików muzycznych, video, oprogramowania oraz pornografii.

§ 8.

Gminy Brześć Kujawski zobowiązuje się do zachowania tajemnicy telekomunikacyjno-informatycznej tj. nie przekazywanie informacji o rodzaju i charakterze połączeń Użytkownika osobom trzecim, poza przypadkami przewidzianymi przepisami prawa, na późniejszym etapie na szczeblu UE (w ramach realizacji II fazy programu) opracowane zostanie rozwiązanie na potrzeby bezpiecznego uwierzytelniania i monitorowania, które będzie mogło ewoluować w stronę sfederowanej architektury.

§ 9.

Gminy Brześć Kujawski nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Sieci z powodu działania siły wyższej, decyzji władz administracyjnych lub innych przyczyn zewnętrznych, niezależnych od niego.

§ 10.

Użytkownik we własnym zakresie dba o bezpieczeństwo swoich danych. Operator nie ponosi odpowiedzialności za przeprowadzone przez użytkownika transakcje dokonane za pośrednictwem Internetu. Nie odpowiada również, za działanie pobranego z sieci Internet oprogramowania, ani za ewentualne szkody spowodowane bezpośrednio bądź pośrednio przez to, że użytkownik za pośrednictwem Sieci korzystał z Internetu.

§ 11.

Użytkownik odpowiada za podejmowane przez siebie działania, ze szczególnym uwzględnieniem działań mogących stanowić naruszenie przepisów prawa, w tym prawa autorskiego. W szczególności z konsekwencjami muszą liczyć się osoby dokonujące prób pobierania i udostępniania w Sieci nielegalnych plików muzycznych, video, oprogramowania oraz pornografii.

§ 12.

Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania zasad korzystania z Sieci. W szczególności nie podłączania do Sieci urządzeń niesprawnych, źle skonfigurowanych, bądź nie przeznaczonych do pracy w Sieci.

§ 13.

Użytkownik dba o swoje przyłącze i swój sprzęt komputerowy we własnym zakresie.

§ 14.

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

§ 15.

Właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z umowy o przyłączeniu i korzystaniu z Sieci jest sąd powszechny.

§ 16.

Administratorem danych osobowych jest Gminy Brześć Kujawski, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie swych danych osobowych Urzędowi zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz art. 13 ust 1, 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w celach, świadczenia usług. Szczegółowe informacje zawarte są w polityce prywatności.

budzet obywatelski

szczepimy

Komunikaty

 • Jak bezpiecznie się spisać? Porady spisowe dla seniorów
  Więcej…  
 • Przerwy w dostawie energii elektrycznej
  Więcej…  
 • Punkt Szczepień Powszechnych
  Więcej…  
 • Komunikaty ZUS
   
 • W dniu 24.05.2021r. Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim będzie zamknięty
  Więcej…  
 • Biblioteka Publiczna w Brześciu Kujawskim zaprasza na XVIII Tydzień Bibliotek
  Więcej…  
 • WSS WŁOCŁAWEK - zawieszenie przyjęć do Oddziałów INTERNISTYCZNYCH oraz KARDIOLOGII
  Więcej…  
 • Pismo PPIS we Włocławku - "Europejski Tydzień szczepień"
  Więcej…  
 • Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 - 10 porad spisowych dla seniorów
  Więcej…  
 • Wysoce zjadliwa grypa ptaków- Powiat Włocławski
  Więcej…  
 • Mammografia w Brześciu Kujawskim
  Więcej…  
 • Procedury rozliczania z faktur/rachunków dotyczących stypendium i zasiłku szkolnego
  Więcej…  
 • Ogłoszenie o przetargu - sprzedaż autobusu Autosan
  Więcej…  
 • Zaproszenia do udziału w spotkaniu Lokalnego Partnerstwa na rzecz wody
  Więcej…  
 • Zgłoś zadanie do Budżetu Obywatelskiego 2022!
  Więcej…  
 • Narodowy Spis Powszechny 2021 - uwaga na oszustów, podszywających się pod rachmistrzów spisowych!
  Więcej…  
 • Nowy komunikat w sekcji dla rolników
   
 • PILNE - wstrzymanie przyjęć do Oddziału Kardiologii
  Więcej…  
 • PILNE - zawieszenie przyjęć do oddziałów internistycznych
  Więcej…  
 • PILNE - zawieszenie przyjęć do Oddziału Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi
  Więcej…  
 • Komunikat Kierownika Brzeskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
  Więcej…  
 • Covid-19: DDMA + W. Kluczowe zasady bezpieczeństwa
  Więcej…  
 • Badania Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa
  Więcej…  
 • Zawieszenie przyjęć planowych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku
  Więcej…  
 • Zawieszenie przyjęć do oddziałów: pulmonologii, diagnostyki leczenia raka płuca, urologii, dermatologii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku
  Więcej…  
 • Informacja dotycząca dyżuru Przewodniczącego Rady Miejskiej
  Więcej…  
 • ALERT RCB, w związku z wprowadzonymi obostrzeniami dotyczącymi COVID-19
  Więcej…  
 • Komunikat Burmistrza Brześcia Kujawskiego w sprawie uruchomienia dyżurów w Punkcie Obsługi Interesanta w Wieńcu
  Więcej…  
 • „Trzynasta i czternasta” emerytura dla emerytów i rencistów KRUS
  Więcej…  
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XVIII Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne
  Więcej…  
 • Komunikat KRUS - Wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w II kwartale 2021 r.
  Więcej…  
 • Otwarty konkurs grantowy 2021
  Więcej…  
 • Stop Covid - pobierz aplikację!
  Więcej…  
 • Informacja dla hodowców drobiu
  Więcej…  
 • Waloryzacja świadczeń wypłacanych przez KRUS od dnia 1 marca 2021 r.
  Więcej…  
 • KRUS ogłasza II edycję Ogólnopolskiego Konkursu dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym
  Więcej…  
 • Profilaktyka WZW B i C w województwie kujawsko-pomorskim
  Więcej…  
 • Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020
  Więcej…  
 • Możliwość wykonywania testów na COVID-19 w Radziejowie
  Więcej…  
 • Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa! Kampania edukacyjna Państwowej Straży Pożarnej we współpracy z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
  Więcej…  
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego rozpoczęła wysyłanie deklaracji podatkowych PIT za 2020 r.
  Więcej…  
 • eKRUS - informacje
  Więcej…  
 • Informacja o zbędnych/zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego
  Więcej…  
 • Zmiana porządku organizacyjnego w biurze podawczym Brzeskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
  Więcej…  
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego rozliczy podatek dochodowy od większości wypłaconych emerytur i rent oraz rodzicielskich świadczeń uzupełniających
  Więcej…  
 • Procedura załatwiania spraw w Urzędzie Miejskim w Brześciu Kujawskim
  Więcej…  
 • Numer kontaktowy do Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego

  W związku z usprawnieniem obsługi zgłoszeń Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny podaje nowy numer kontaktowy do całodobowej infolinii dla obywatela: + 48 222 500 115

   
 • W przypadku awarii wodno - kanalizacyjnej na terenie gminy Brześć Kujawski
  Więcej…  
 • Godziny otwarcia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Starym Brześciu
  Więcej…  
 • Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej
  Więcej…  
 • Koronawirus: informacje, komunikaty i zalecenia
  Więcej…  
 • Stacja meteorologiczna w miejscowości Pikutkowo
  Więcej…  
 • Ogłoszenie o konkursach
 • Transmisja z obrad sesji Rady Miejskiej
  Więcej…  
 • Jakość wody przeznaczonej do spożycia w Gminie Brześć Kujawski
  Więcej…  
 • Punkty pomocy psychologicznej i prawnej
  Więcej…