INWESTYCJE DROGOWE plan 2021Rozwój infrastruktury drogowej to jeden z filarów zrównoważonego rozwoju samorządu brzeskiego. Dbając o bezpieczeństwo zarówno mieszkańców, jak i uczestników ruchu drogowego zaplanowano kolejne inwestycje drogowe, które będą realizowane w roku 2021.

Wśród inwestycji zaplanowano m.in.:
- przebudowę dróg gminnych w miejscowości Wieniec,
- kontynuację projektu rewitalizacji obszarów poprzemysłowych – przebudowę ciągów komunikacyjnych na osiedlu Cukrownia w Brześciu Kujawskim,
- budowę zjazdu z drogi krajowej nr 62 do działki nr 25/4 w Pikutkowie,
- budowę parkingu przy ul. Brzeskiej w Wieńcu,
- przebudowę drogi gminnej Nr 190419C relacji Wieniec-Kąty – inwestycja uzyskała dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 50% jej wartości,
- przebudowę i rozbudowę drogi gminnej nr 190421C w miejscowości Machnacz (Marianki),
- przebudowę i rozbudowę dróg gminnych w miejscowości Redecz Krukowy,
- przebudowę dróg gminnych w miejscowości Jądrowice.

Łączna suma planu wydatków na rok 2021 związanych z inwestycjami drogowymi wynosi 5.712.467,00 zł., co jednogłośnie zostało uchwalone w budżecie gminnym na rok 2021 podczas obrad XXVI Sesji VIII Kadencji Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim.

Dbając o dobrą widoczność i bezpieczeństwo zaplanowano także wykonanie oświetlenia skrzyżowania dróg publicznych w Starym Brześciu (wydatek Funduszu Sołeckiego) oraz przy DW 268 ul. ks. Jałocho w Wieńcu. Ponadto w ramach dotacji celowej dla województwa kujawsko-pomorskiego zaplanowano w budżecie gminy wydatek w wysokości 83.489 zł  dla zadania budowy ciągu pieszo-rowerowego na terenie gminy Brześć Kujawski w ramach przebudowy drogi wojewódzkiej nr 265 relacji Brześć Kujawski-Gostynin.