klubseniora 3Z myślą o Seniorach w obiekcie byłego oddziału biblioteki w Wieńcu powstał Klub Seniora. To wyjątkowe miejsce, które umożliwi korzystanie na rzecz społecznej aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej obejmującej usługi w zakresie aktywności ruchowej, a także edukacyjnej, kulturalnej, czy rekreacyjnej.

Jesień życia zazwyczaj kojarzy się z bezczynnością bądź samotnością. Dziś, coraz bardziej popularne stają się kluby seniora. To miejsca, w których organizowane są spotkania, warsztaty, a także lekcje dla osób w dojrzałym wieku.
Klub Seniora w Wieńcu będzie działał w Wieńcu przy ul. Jodłowej 3/8 w lokalu, który został przystosowany do potrzeb seniorów.

Dzięki realizacji Klub Seniora o powierzchni 48m2 dysponuje:
- 1 pomieszczeniem ogólnodostępnym wyposażonym w stół i krzesła. Pomieszczenie to będzie pełniło funkcję sali spotkań, będzie również wykorzystywane do prowadzenia warsztatów z Seniorami oraz zajęć rehabilitacyjno – ruchowych, gdzie Seniorzy będą mieli możliwość skorzystać ze sprzętu do ćwiczeń ogólnodostępnego w Klubie Seniora. Dodatkowo w pomieszczeniu tym zostanie wydzielony kącik kawowy wyposażony w fotele, stół kawowy, laptop z dostępem do Internetu oraz TV (wyodrębniona przestrzeń będzie pełniła funkcję klubową),
- aneksem kuchennym wyposażonym w sprzęty, urządzenia i naczynia do przygotowania i spożycia posiłku,
- 1 łazienką dla kobiet i mężczyzn wyposażoną w toaletę, prysznic i umywalkę,
- wydzielonym miejscem pełniącym funkcję szatni dla Seniorów,
- pomieszczeniem magazynowym do przechowywania sprzętu do zajęć rehabilitacyjno – ruchowych np. rotor to ćwiczeń rąk i nóg, maty do ćwiczeń, piłeczki żelowe do rehabilitacji dłoni, kijki nordic walking.

Ponadto teren przy Klubie Seniora został zagospodarowany, wyznaczono miejsca parkingowe z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych. Utworzono także przestrzeń wypoczynkową z wydzieleniem strefy na potrzeby biernych i czynnych form spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu.

Utworzenie Klubu Seniora w Wieńcu jest uzasadnione względami społecznymi. Klub będzie działał w strukturach Brzeskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brześciu Kujawskim.

Gmina Brześć Kujawski, w czerwcu br. przystąpiła do realizacji zadania w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020. Utworzenie Klubu Seniora w Wieńcu zostało dofinansowane przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 realizowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Celem strategicznym Programu jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym seniorów poprzez rozbudowę infrastruktury ośrodków wsparcia w środowisku lokalnym.

klubseniora 1 klubseniora 2 klubseniora 4