herb bk2

inwest19

Menu

Do otwarcia Brzeskiej
Kapsuły Czasu pozostało:

Program Zdrowie w mojej głowieSzkoła Podstawowa w Wieńcu wśród 11 beneficjentów nowego programu grantowego “Bądź zdrów” Fundacji "ANWIL DLA WŁOCŁAWKA".

Podjęta przez szkołę inicjatywa społeczna w zakresie profilaktyki i ochrony zdrowia uzyskała wsparcie Fundacji “ANWIL DLA WŁOCŁAWKA” w postaci grantu na kwotę 12 316,74 zł. W  ramach projektu “Zdrowie w mojej głowie”, którego autorem i koordynatorem jest wicedyrektor szkoły Anna Wojtczak, doposażona zostanie szkolna sala terapeutyczna oraz zostaną zorganizowane grupowe zajęcia psychoedukacyjne dla uczniów klas I-VIII w formie warsztatów połączone z seansami w sali doświadczania świata. Ponadto odbędzie się konferencja dla rodziców “Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży” oraz szkolna kampania na temat zdrowia psychicznego.

Na podstawie obserwacji i wywiadów dotyczących kondycji zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży zauważamy, iż dzieci coraz częściej odczuwają objawy złego stanu zdrowia psychicznego. Obecnie są szczególnie narażone na ryzyko zaburzeń depresyjnych i lękowych związanych ze pandemią. Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne (APA) szacuje, iż negatywny wpływ SARS-CoV-2 na sferę psychiki będzie widoczny u blisko 50% populacji [APA, 2020]. Objawy te mogą pojawiać się nawet po kilku miesiącach od zniesienia najbardziej rygorystycznych ograniczeń [Razai i wsp., 2020]. Badania przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych po zakończeniu trwającej w 2009 roku epidemii grypy A (H1N1), wskazywały na czterokrotnie wyższe ryzyko wystąpienia objawów stresu pourazowego u dzieci poddanych kwarantannie, w porównaniu do ich rówieśników nie przechodzących kwarantanny [Sprang i Silman, 2013]. Dlatego w obecnej sytuacji epidemiologicznej ochrona zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży powinna zajmować priorytetową pozycję wśród działań podejmowanych przez szkołę.

Realizacja projektu “Zdrowie w mojej głowie” wpisuje się w podejmowane przez szkołę działania na rzecz profilaktyki i ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w dobie epidemii, przybierając jednocześnie bardziej zorganizowaną, długofalową i zaplanowaną formę.

Celem projektu “Zdrowie w mojej głowie” jest budowanie i ochrona zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży a w szczególności złagodzenie objawów stresu oddziałującego na dzieci i młodzież w czasie epidemii, poznanie technik skutecznej relaksacji, edukacja rodziców w zakresie profilaktyki zaburzeń emocjonalnych i psychicznych u dzieci i młodzieży oraz traktowanie obszaru zdrowia psychicznego jako ważnej składowej zdrowia i zdrowego stylu życia.

Informacje dotyczące rekrutacji do projektu będą zamieszczane na bieżąco na stronie internetowej szkoły oraz w dzienniku elektronicznym na początku nowego roku.

Dziękujemy serdecznie Fundacji „ANWIL DLA WŁOCŁAWKA” za finansowe wsparcie naszego pomysłu, okazaną pomoc i życzliwość. Dzięki Fundacji „ANWIL DLA WŁOCŁAWKA” będziemy mogli zrealizować nasze plany i realnie przyczynić się do poprawy kondycji psychicznej dzieci i młodzieży w tym trudnym czasie”. - mówi Anna Wojtczak, wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Wieńcu.

Szczegółowe informacje dotyczące projektu “Zdrowie w mojej głowie” znajdują się na stronie internetowej szkoły: www.spwieniec.brzesckujawski.pl oraz na stronie Fundacji: http://www.anwildlawloclawka.pl/aktualnosc?cmn_id=1409

Styczeń 2021
N P W Ś C Pt S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

szczepimy

Komunikaty

 • Ogłoszenie Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego o przetargu na sprzedaż asortymentu powojskowego
  Więcej…  
 • Zmiana porządku organizacyjnego w biurze podawczym Brzeskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
  Więcej…  
 • Przerwy w dostawie energii elektrycznej
  Więcej…  
 • Komunikaty ZUS
   
 • Szczepienia przeciw COVID-19 na terenie Gminy Brześć Kujawski
  Więcej…  
 • Rolniku - możesz złożyć wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
  Więcej…  
 • Zgłoś Bohaterów społecznego zaangażowania! Ruszył nabór wniosków w Konkursie o tytuł „Dobroczyńca Roku"
  Więcej…  
 • Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Brześć Kujawski
  Więcej…  
 • Ogłoszenie o naborze
  Więcej…  
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego rozliczy podatek dochodowy od większości wypłaconych emerytur i rent oraz rodzicielskich świadczeń uzupełniających
  Więcej…  
 • Ruszyła infolinia dedykowana szczepieniom przeciwko COVID-19
  Więcej…  
 • Nowy komunikat w sekcji dla rolników
   
 • Kampania edukacyjno-społeczna pt. „Plastik nie do pieca – piec nie do plastiku”
  Więcej…  
 • Procedura załatwiania spraw w Urzędzie Miejskim w Brześciu Kujawskim
  Więcej…  
 • Projekt - "Kompetencje dla Branży Turystycznej i sektora żywności wysokiej jakości"
  Więcej…  
 • Numer kontaktowy do Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego

  W związku z usprawnieniem obsługi zgłoszeń Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny podaje nowy numer kontaktowy do całodobowej infolinii dla obywatela: + 48 222 500 115

   
 • Zmiana funkcjonowania Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
  Więcej…  
 • Komunikat Kierownika Brzeskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 4/2020
  Więcej…  
 • Zmiany w zasiłkach. Kto i kiedy przeliczy obniżone zasiłki wynikające ze zmniejszenia wymiaru czasu pracy
  Więcej…  
 • Materiały informacyjne nt. koronowirusa
  Więcej…  
 • Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej
  Więcej…  
 • Światłowód w twojej okolicy
  Więcej…  
 • Program „Czyste Powietrze”
  Więcej…  
 • Zmiana siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku
  Więcej…  
 • W przypadku awarii wodno - kanalizacyjnej na terenie gminy Brześć Kujawski
  Więcej…  
 • Godziny otwarcia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Starym Brześciu
  Więcej…  
 • Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej
  Więcej…  
 • Informacja Przewodniczącego RM w Brześciu Kujawskim dotycząca przyjmowania obywateli w sprawach skarg i wniosków
  Więcej…  
 • Koronawirus: informacje, komunikaty i zalecenia
  Więcej…  
 • OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 16 marca 2020 r.
  Więcej…  
 • Stacja meteorologiczna w miejscowości Pikutkowo
  Więcej…  
 • Koronawirus - kampania edukacyjna
  Więcej…  
 • Ogłoszenie o konkursach
  Więcej…  
 • Zadbaj o czyste powietrze. Program CZYSTE POWIETRZE 2020
  Więcej…  
 • Dyżury Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej

   

  Więcej…  
 • Transmisja z obrad sesji Rady Miejskiej
  Więcej…  
 • Jakość wody przeznaczonej do spożycia w Gminie Brześć Kujawski
  Więcej…  
 • Zastrzeganie zagubionych dokumentów
  Więcej…  
 • Komunikat Burmistrza Brześcia Kujawskiego
  Więcej…  
 • Punkty pomocy psychologicznej i prawnej
  Więcej…