2020Ostatnie dni grudnia to czas bilansów i podsumowań. Mijający rok 2020 dla samorządu brzeskiego był intensywny pod względem inwestycyjnym. Sukcesywnie realizowane były  zaplanowane na ten rok przedsięwzięcia.

Już w najbliższym czasie do użytku zostanie oddana największa inwestycja samorządu brzeskiego – nowoczesny obiekt Brzeskiego Centrum Kultury. Z pewnością będzie to obiekt na miarę XXI wieku. Wewnątrz znajdzie się przestrzeń na widowiskową salę wielofunkcyjną z zapleczem, część muzealną i edukacyjną z salami do zajęć indywidualnych, salą komputerową, plastyczną i do zajęć tanecznych oraz część z przeznaczeniem na siedzibę Ochotniczej Straży Pożarnej. Wraz z przeniesieniem siedziby OSP do nowo powstającego obiektu Brzeskiego Centrum Kultury, dotychczasowa remiza strażacka przekształcona zostanie w Brzeskie Centrum Aktywności Zawodowej. Gmina Brześć Kujawski uzyskała dofinansowanie na modernizację i adaptację budynku przy ul. Kolejowej w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2014-2020. Ku końcowi zbliża się także rozbudowa Szkoły Podstawowej w Brzeziu o pomieszczenia świetlicy środowiskowej. Powstaną tam nowoczesne pomieszczenia przeznaczone na potrzeby aktywizacji społeczno – zawodowej. Ponadto modernizacji i zagospodarowaniu poddano teren boiska sportowego znajdującego się przy szkole. Z myślą o mieszkańcach, w tym roku rozpoczęła się kolejna inwestycja – budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego. Zespół boisk sportowych, plac zabaw i teren rekreacyjny - to atrakcje kompleksu, jaki wkrótce powstanie na osiedlu mieszkaniowym Falborek. Dla ułatwienia komunikacji powstała tam także droga dojazdowa i parking. Inwestycja realizowana jest na działce o powierzchni 1,67 ha. Wiele kluczowych inwestycji samorząd poczynił w miejscowości Wieniec. Z myślą o seniorach w obecnym budynku wienieckiej biblioteki powstał Klub Seniora. Wśród zakończonych inwestycji znalazł się projekt modernizacji byłego ośrodka zdrowia w Wieńcu. Budynek przeznaczony jest na potrzeby społeczno-zawodowe. Utworzona zostanie tam filia biblioteki publicznej z kawiarenką internetową oraz filia Brzeskiego Klubu Pracy. Rok 2020 to także pierwsze inwestycje miejskie zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. W ramach zadania przy Przedszkolu Publicznym Nr 1 powstał piękny plac zabaw, z kolei na terenie rekreacyjnym przy jeziorze Cmentowo powstał Park Street Workout, a przy Szkole Podstawowej Nr 1 doposażono istniejący skatepark, na potrzeby mieszkańców zakupiono także instrumenty muzyczne oraz sprzęt sportowy.

Infrastruktura drogowa

Sukcesywnej poprawie ulegają kolejne kilometry brzeskich dróg gminnych. Wśród projektów zrealizowanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych zakończono przebudowy: ul. Akacjowej oraz ul. ks. Romana Jałocho w Wieńcu, ul. Nowej oraz ul. Królewskiej w Brześciu Kujawskim, a także drogi relacji Aleksandrowo – Brzezie. Łączna suma dotacji pochodzących z FDS przeznaczonych na te inwestycje wyniosła blisko 1 700 000 zł. Dbając o dobrą infrastrukturę drogową, wykorzystując środki pochodzące z budżetu gminy, samorząd brzeski zmodernizował kolejne drogi gminne. Nowe trakty powstały m.in. w miejscowości Rzadka Wola, Sokołowo, zmodernizowano ul. Czaplą w Wieńcu Zalesie, ul. Morelową i ul. Ogrodową w Wieńcu, a także ul. Widok i ul. Sokolników w Brześciu Kujawskim. Celem uspokojenia ruchu na ul. Traugutta w Brześciu Kujawskim wyznaczono dodatkowe przejścia dla pieszych oraz pojazdów rowerowych na grzbietach płytowych progów zwalniających. Z myślą o cyklistach powstała także ścieżka rowerowa – łącząca ul. Szkolną i ul. Mickiewicza w Brześciu Kujawskim. Mamy nadzieję, że przyczyni się ona do zwiększenia komfortu i bezpieczeństwa podróżowania rowerem, a także skłoni większą liczbę osób do korzystania z roweru jako środka transportu. Dla cyklistów ponadto na terenie gminy zainstalowano stacje naprawy rowerów. Samorząd brzeski stawia przed sobą nowe, przyszłoroczne cele. Wśród nich znajdzie się przebudowa drogi gminnej w miejscowości Machnacz (Marianki), a także modernizacja ponad 2-kilometrowego odcinka drogi gminnej, łączącej miejscowości Wieniec i Kąty. Inwestycja ta zrealizowana zostanie dzięki Funduszowi Dróg Samorządowych. Inwestując w bezpieczeństwo, zrealizowano projekt budowy parkingu przy Zespole Szkół Nr 2 w Brześciu Kujawskim. Zakończyła się także inwestycja związana z przebudową ciągu komunikacyjnego ul. Zaułek – ul. Nowa.

Z myślą o najmłodszych

Realizując politykę społeczną, w tym roku na terenie gminy otworzono pierwszy żłobek – „Wieniecką Krainę Malucha”. Projekt ten zrealizowano przy wsparciu dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego. Z myślą o najmłodszych rozpoczęła się ponadto budowa kolejnego żłobka – „Brzeskie Skrzaty”, który zlokalizowany będzie w Brześciu Kujawskim. Chcąc przywitać nowo narodzonych mieszkańców Grodu Łokietka, z inicjatywy burmistrza Brześcia Kujawskiego Tomasza Chymkowskiego, zainicjowano ponadto akcję „I love BK – od urodzenia”. Dla maluszków, które zostały zameldowane na terenie gminy Brześć Kujawski przygotowano drobne upominki. Dotychczas na terenie gminy Brześć Kujawski narodziło się 103 dzieci.  Dbając o prawidłowy rozwój najmłodszych mieszkańców gminy, z końcem listopada w Szkole Podstawowej Nr 1 w Brześciu Kujawskim odbyło się uroczyste otwarcie nowoczesnej sali do terapii integracji sensorycznej. Pracownia to miejsce pracy terapeuty z dzieckiem, w którym rozwój dziecka wspomagany jest poprzez wspólną naukę poprzez zabawę. Rok 2020 to także pomyślnie zrealizowany projekt „Brzeska wyprawka dla przedszkolaka”. W ramach inicjatywy każda z placówek oświatowych wyposażona została w wyprawkę plastyczną dla każdej z grup przedszkolnych. W placówkach oświatowych na terenie gminy systematycznie przeprowadzane są prace remontowe i inwestycyjne. W tym roku m.in. w Przedszkolu „Kraina Bajek” wymieniono stolarkę, a także wymieniono CO, grzejniki oraz oświetlenie. W Zespole Szkół Nr 2 odnowiono schody, dla lepszego funkcjonowania na korytarzu szkolnym stanęły szafki, które staną się sposobnością do rozwiązania problemu ciężkich tornistrów dzieci i młodzieży. Ponadto wydzielona została strefa na potrzeby poczekalni dla rodziców przy wejściu do placówki. W Szkole Podstawowej Nr 1 wymieniona została stolarka okienna dzieląca korytarz ze stołówką szkolną. Nowe wejście do stołówki z pewnością jest bezpieczniejsze. Samorząd brzeski nie był obojętny na wsparcie szkół i uczniów w dobie pandemii. W ramach projektu „Zdalna Szkoła Plus” zakupiono 38 laptopów oraz 100 tabletów za łączną kwotę 144 95,07 zł, które trafiły do najbardziej potrzebujących rodzin z terenu gminy.

„Dziś, patrząc z perspektywy minionego roku stwierdzam, że to był wyjątkowo trudny rok. Na realizację zadań samorządu przeznaczono rekordową kwotę opiewającą na blisko 35 mln złotych. Dzięki społecznej akceptacji, a przede wszystkim zaangażowaniu pracowników samorządu brzeskiego udało nam się zrealizować większość zamierzonych celów. Przed nami nowy rok i nowe wyzwania. Wierzę, że dalsza praca na rzecz gminy przyniesie wymierne efekty w postaci zrealizowanych, dobrze służących lokalnej społeczności zadań” – mówi burmistrz Tomasz Chymkowski.

Brzeska Strefa Gospodarcza przyciąga!

Dynamicznie zmienia się krajobraz terenów inwestycyjnych. Kolejny inwestor Brzeskiej Strefy Gospodarczej rozpoczął budowę. To spółka RTE Poland, spółka córka portugalskiego producenta rowerów RTE S.A., która do grona brzeskich przedsiębiorców dołączyła w roku 2018. Szacowana na 80 mln zł inwestycja przyczyni się do rozwoju gospodarczego regionu i stworzy nowe miejsca pracy. Zakład, który powstanie na 6,5 ha działce zlokalizowanej w Machnaczu zajmować będzie powierzchnię ok 36 000 m2. Inwestycja obejmuje roboty budowlane od podstaw, stworzenie infrastruktury pomocniczej, a także zakup i instalację maszyn i sprzętu niezbędnego do wdrożenia procesu produkcyjnego, a także powiązanych procesów logistycznych.

LPP powraca do planów budowy centrum dystrybucyjnego w Brześciu Kujawskim. Ogłoszona w czerwcu br. decyzja o przesunięciu terminu realizacji projektu spowodowana była pandemią, która wymusiła konieczność znaczącej korekty planów inwestycyjnych polskiego producenta odzieży. W nowoczesnym i częściowo zautomatyzowanym obiekcie o powierzchni 65 tys. m2 już w pierwszej fazie funkcjonowania zatrudnienie znajdzie ok. 500 osób. Docelowo, w miarę wzrastania natężenia operacji magazynowych, firma przewiduje utworzenie do 1000 miejsc pracy. Rozpoczęcie budowy zaplanowane zostało na pierwszy kwartał 2021 r., a uruchomienie centrum dystrybucyjnego nastąpi na przełomie 2021/2022 roku.

LPP pozostaje również aktywnym uczestnikiem życia społecznego Gminy. Jak dotychczas, działania podejmowane we współpracy z Urzędem Miejskim koncentrować się będą przede wszystkim na wsparciu w obszarze edukacji najmłodszych mieszkańców. W tym roku ufundowane przez LPP zestawy upominków w ramach akcji „Wyprawka dla pierwszaka”, ponownie trafiły w ręce uczniów rozpoczynających naukę w szkołach podstawowych na terenie gminy. Z myślą o pierwszoklasistach, jak również uczniach starszych klas, firma LPP potwierdziła również kontynuację zainicjowanego w 2019 r. we współpracy ze szkołą językową z Włocławka oraz władzami gminy, programu edukacyjnego „Angielski z LPP”.

Tymczasem ku końcowi zbliża się budowa siedziby firmy TreBud. Na hektarowej działce powstaje biurowiec, hala magazynowa oraz hala produkcyjna o łącznej powierzchni 1600m2. Firma TreBud na rynku usług budowlanych funkcjonuje od 2015 roku. Jej właścicielom w ciągu zaledwie kilku lat udało się zrealizować wiele istotnych projektów, dzięki czemu zyskali uznanie inwestorów.

Strategiczna lokalizacja w niedalekiej odległości od skrzyżowań autostrady A1 i A2 oraz lotnisk międzynarodowych, pełna infrastruktura techniczna oraz bliskość węzłów autostrady A1 sprawiają, ze zainteresowanie brzeskimi terenami inwestycyjnymi nie słabnie. W nowy rok wkraczamy z nowymi projektami. Rozmowy z kolejnymi podmiotami zainteresowanymi kupnem działek trwają. Mamy tym samym nadzieję, że wkrótce uda się nam sfinalizować kolejne transakcje.