herb bk2

inwest19

Menu

Do otwarcia Brzeskiej
Kapsuły Czasu pozostało:

porozumienie 5Samorządy łączą siły. W siedzibie Urzędu Gminy we Włocławku podpisane zostało porozumienie w sprawie współpracy w zakresie udostępniania terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Włocławek oraz Gminy Brześć Kujawski, przy udziale Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Biorąc pod uwagę, że zarówno Gmina Brześć Kujawski, jak i Gmina Włocławek zainteresowane są zagospodarowaniem terenów inwestycyjnych położonych przy węźle autostrady A1, dostrzegając naturalne uwarunkowania przestrzenne i tendencje rozwojowe gmin, jak również wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom regionu, celem podejmowanych działań jest ożywienie lokalnego rynku oraz tworzenie sprzyjających warunków do powstania na nich nowych podmiotów gospodarczych. Podjęta inicjatywa może przynieść wymierne korzyści gminom, jak też całemu regionowi, głównie poprzez zwiększenie ilości miejsc pracy, zarówno w obrębie terenów inwestycyjnych, jak i poza nimi, a tym samym spadek bezrobocia, wzrost aktywności zawodowej i społecznej.

Ten szczególny rok pokazuje że gospodarka może się rozwijać, czego przykładem jest Gmina Brześć Kujawski. Myślę, że działania wszystkich ukierunkowane powinny być na to, aby gospodarka się dalej dobrze rozwijała, czego szczególnie również życzę Gminie Włocławek. Sygnatariusze PSSE wspierają działania w Brzeskiej Strefie Gospodarczej, dzięki czemu Gmina Brześć Kujawski jest zauważalna jako rejon województwa, który  doskonale się rozwija - podkreślił burmistrz Tomasz Chymkowski.

Celem porozumienia jest udzielanie wzajemnej pomocy w trakcie lokalizowania i rozwoju przedsięwzięć inwestycyjnych na terenie sąsiadujących gmin, co w szczególności dotyczy obszaru ewidencyjnego Potok, Smólsk oraz Brzeskiej Strefy Gospodarczej.

Tereny w obszarze Smólska i Potoku są bardzo atrakcyjne, położone bezpośrednio w sąsiedztwie Brzeskiej Strefy Gospodarczej, która rozwija się dynamicznie – mówi wójt Magdalena Korpolak-Komorowska - Położone są tuż przy autostradzie A1 i połączone z siecią dróg krajowych DK 62, DK 91 oraz drogą wojewódzką 265, również z drogami powiatowym, gminnymi. Jestem przekonana, że podjęcie współpracy z gminą Brześć Kujawski pozwoli na przyciągnięcie inwestorów także na nasze tereny.

Włodarze gmin: wójt Magdalena Korpolak - Komorowska i burmistrz Tomasz Chymkowski podziękowali Radom Gmin za podjęcie stosownych uchwał w przedmiocie sprawy. Jednocześnie burmistrz podziękował kierownictwu PSSE za doskonałą dotychczasową współpracę, za zainicjowane działania, które przynoszą efekty, że  jako pierwsi wspólnie, razem w powiecie włocławskim realizują tak ważne dla społeczności zadanie.

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna jest patronem dobrych rozwiązań, które będą efektem podpisanego porozumienia – mówił wiceprezes zarządu Maciej Kazienko – PSSE w imieniu Ministerstwa Rozwoju Pracy i Technologii wydaje decyzje o wsparciu gmin i przedsiębiorców. Gminy mogą liczyć na wsparcie w postaci zwolnień od podatku PIT lub CIT. Natomiast przedsiębiorcy będą mieli możliwość uzyskania doradztwa, a w okresie pandemii oprócz wydawania decyzji pracownicy PSSE będą służyć pomocą, między innymi doradzą jak skorzystać z rządowej tarczy antykryzysowej.

porozumienie 1 porozumienie 3

porozumienie 4

Styczeń 2021
N P W Ś C Pt S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

szczepimy

Komunikaty

 • Ogłoszenie Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego o przetargu na sprzedaż asortymentu powojskowego
  Więcej…  
 • Zmiana porządku organizacyjnego w biurze podawczym Brzeskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
  Więcej…  
 • Przerwy w dostawie energii elektrycznej
  Więcej…  
 • Komunikaty ZUS
   
 • Szczepienia przeciw COVID-19 na terenie Gminy Brześć Kujawski
  Więcej…  
 • Rolniku - możesz złożyć wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
  Więcej…  
 • Zgłoś Bohaterów społecznego zaangażowania! Ruszył nabór wniosków w Konkursie o tytuł „Dobroczyńca Roku"
  Więcej…  
 • Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Brześć Kujawski
  Więcej…  
 • Ogłoszenie o naborze
  Więcej…  
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego rozliczy podatek dochodowy od większości wypłaconych emerytur i rent oraz rodzicielskich świadczeń uzupełniających
  Więcej…  
 • Ruszyła infolinia dedykowana szczepieniom przeciwko COVID-19
  Więcej…  
 • Nowy komunikat w sekcji dla rolników
   
 • Kampania edukacyjno-społeczna pt. „Plastik nie do pieca – piec nie do plastiku”
  Więcej…  
 • Procedura załatwiania spraw w Urzędzie Miejskim w Brześciu Kujawskim
  Więcej…  
 • Projekt - "Kompetencje dla Branży Turystycznej i sektora żywności wysokiej jakości"
  Więcej…  
 • Numer kontaktowy do Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego

  W związku z usprawnieniem obsługi zgłoszeń Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny podaje nowy numer kontaktowy do całodobowej infolinii dla obywatela: + 48 222 500 115

   
 • Zmiana funkcjonowania Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
  Więcej…  
 • Komunikat Kierownika Brzeskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 4/2020
  Więcej…  
 • Zmiany w zasiłkach. Kto i kiedy przeliczy obniżone zasiłki wynikające ze zmniejszenia wymiaru czasu pracy
  Więcej…  
 • Materiały informacyjne nt. koronowirusa
  Więcej…  
 • Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej
  Więcej…  
 • Światłowód w twojej okolicy
  Więcej…  
 • Program „Czyste Powietrze”
  Więcej…  
 • Zmiana siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku
  Więcej…  
 • W przypadku awarii wodno - kanalizacyjnej na terenie gminy Brześć Kujawski
  Więcej…  
 • Godziny otwarcia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Starym Brześciu
  Więcej…  
 • Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej
  Więcej…  
 • Informacja Przewodniczącego RM w Brześciu Kujawskim dotycząca przyjmowania obywateli w sprawach skarg i wniosków
  Więcej…  
 • Koronawirus: informacje, komunikaty i zalecenia
  Więcej…  
 • OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 16 marca 2020 r.
  Więcej…  
 • Stacja meteorologiczna w miejscowości Pikutkowo
  Więcej…  
 • Koronawirus - kampania edukacyjna
  Więcej…  
 • Ogłoszenie o konkursach
  Więcej…  
 • Zadbaj o czyste powietrze. Program CZYSTE POWIETRZE 2020
  Więcej…  
 • Dyżury Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej

   

  Więcej…  
 • Transmisja z obrad sesji Rady Miejskiej
  Więcej…  
 • Jakość wody przeznaczonej do spożycia w Gminie Brześć Kujawski
  Więcej…  
 • Zastrzeganie zagubionych dokumentów
  Więcej…  
 • Komunikat Burmistrza Brześcia Kujawskiego
  Więcej…  
 • Punkty pomocy psychologicznej i prawnej
  Więcej…