Honorowi i Zasłużeni Obywatele Gminy Brześć KujawskiTytuły „Zasłużony dla Gminy Brześć Kujawski” oraz „Honorowy Obywatel Gminy Brześć Kujawski” są wyrazem wyróżnienia i najwyższego uznania dla osób, które w sposób szczególny rozsławiły Gminę Brześć Kujawski lub w inny, wybitny sposób zasłużyły się Gminie. Na ostatniej Sesji Rady Miejskiej podjęto uchwałę, która tymi zaszczytnymi tytułami uhonorowała kolejne osoby.

Pierwszy tytuł „Honorowego Obywatela Gminy Brześć Kujawski” nadany został w 1999 roku, natomiast pierwsze wyróżnienia „Zasłużonego dla Gminy Brześć Kujawski” przyznano w roku 2003. Dotychczas odznaczonymi tytułem „Honorowego Obywatela Gminy Brześć Kujawski” zostali: ks. Aleksander Maciejewski, prof. Ryszard Grygiel oraz prof. Konrad Jażdżewski (pośmiertnie), Czesław Wasielewski (pośmiertnie). Tytułem „Zasłużonego dla Gminy Brześć Kujawski” zaś wyróżnieni zostali: Zofia Chlebna, Pelagia Hadrowicz, dr Bolesław Pluciński, Włodzimierz Tuziński, Roman Jarecki, Waldemar Cepeusz, ks. Stefan Kuliński (pośmiertnie), ks. Jerzy Etynkowski, Ireneusz Stępczyński, Irena Grzelak, prof. Stanisław Madajski (pośmiertnie), Bogusław Grzelak, Ryszard Szeleziński, Cezary Trajder oraz Bogusław Belter (pośmiertnie).

Wnioski wraz z uzasadnieniami o nadanie wyróżnień opiniuje Kapituła ds. nadawania tytułów „Honorowy Obywatel Gminy Brześć Kujawski” oraz „Zasłużony dla Gminy Brześć Kujawski, której skład tworzą:
- Przewodniczący Rady Miejskiej – przewodniczący Kapituły,
- Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej,
- Przewodniczący stałych Komisji Rady /lub ich zastępcy/,
- Burmistrz Brześcia Kujawskiego,
- Przewodnicząca Towarzystwa Kulturalnego w Brześciu Kujawskim.

4 grudnia 2020 roku Kapituła pozytywnie zaopiniowała wszystkie złożone przez Burmistrza Brześcia Kujawskiego oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej wnioski, które dotyczyły następujących kandydatur:

„Zasłużony dla Gminy Brześć Kujawski”:
- Pana Jerzego Ciupalskiego (pośmiertnie) za zaangażowanie w sprawy lokalnej społeczności, inicjatywę, dbałość o estetykę wsi oraz zasługi dla rolnictwa,
- Księdza Ireneusza Juszczyńskiego za zaangażowanie w działania mające na celu dbałość o dziedzictwo kulturowe,
- Pani Katarzyny Smolińskiej (pośmiertnie) oraz Pani Haliny Agacińskiej za zaangażowanie w działalność oświatową oraz wychowanie dzieci i młodzieży,
- Pani Jadwigi Molendy oraz Pana Wojciecha Zawidzkiego za zaangażowanie w działalność samorządową oraz rozwój Gminy Brześć Kujawski,
- Pana Marka Kawińskiego za zaangażowanie w działalność leczniczą na rzecz mieszkańców Gminy Brześć Kujawski

„Honorowy Obywatel Gminy Brześć Kujawski”:
- Pana Tomasza Konopka za zaangażowanie w działania promujące walory historyczne i turystyczne Gminy Brześć Kujawski
- Pana Tadeusza Zielińskiego (pośmiertnie) za zaangażowanie w działania mające na celu popularyzację kultury ludowej.

W drodze uchwały na wczorajszej Sesji radni Rady Miejskiej uhonorowali powyższe osoby tytułami Zasłużonych i Honorowych Obywateli Gminy Brześć Kujawski.