DąbPodczas ostatniej Sesji Rady Miejskiej w Brześciu Kujawski radni podjęli uchwałę w sprawie uzgodnienia zakresu prac pielęgnacyjnych pomnika przyrody pod nazwą „Dąb Siostry Amelii”. Zgodnie z uchwałą, zabiegi mają zostać przeprowadzone jeszcze w pierwszym kwartale br.

 

 

 

 


Zakres prac pielęgnacyjnych „Dębu Siostry Amelii” obejmie:
- cięcia sanitarne i korekcyjne;
- usunięcie posuszu z korony;
- usunięcie krzewów rosnących pod koroną drzewa w celu zwiększenia dostępu światła do dolnych konarów;
- montaż tablicy informacyjnej opisującej gatunek drzewa oraz znaczenie historyczne dębów;
- ustawienie dodatkowych oznakowani ścieżki prowadzącej do pomnika przyrody.