herb bk2

inwest19

Menu

Do otwarcia Brzeskiej
Kapsuły Czasu pozostało:

Gmina zgodnie z zapisami art. 11 ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz.U.2020.638) zapewnia opiekę bezdomnym zwierzętom. Zakres i formę opieki określa program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, który corocznie do 31 marca przyjmowany jest przez radę gminy.

Realizując obowiązek ustawowy na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim poddany będzie pod obrady projekt uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brześć Kujawski w 2021 roku na realizację którego zabezpieczono w budżecie środki finansowe kwocie 55,5 tyś zł.  (tekst programu)

W ramach Programu:

- zwierzęta bezpańskie będą odławiane i umieszczane w schronisku, które zapewni dalszą opiekę (umowa ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt – Pensjonat dla Psów DISEL, Wygoda 11, 87-700 Aleksandrów Kujawski);

- zwierzętom rannym w skutek zdarzeń drogowych zapewnia się całodobową pomoc lekarza weterynarii (umowa z Przychodnią Weterynaryjną przy ul. Radziejowskiej 1a w Brześciu Kujawskim, oraz Gabinetem Weterynaryjnym „Vetka” przy ul. Reymonta 14 w Brześciu Kujawskim);

- zabezpiecza się miejsce pobytu dla zwierząt gospodarskich, w przypadkach losowych wynikających z niemożności sprawowania opieki przez właściciela bądź na wypadek konieczności odebrania   ich właścicielowi (umowa z gospodarstwem w Kąkowej Woli);

- opieką otacza się wolno żyjące koty przy współpracy z ich opiekunami społecznymi (wydawanie karmy, zleceń na sterylizację kastrację, zwrot kosztów organizacji schronienia na pisemny wniosek, po ustaleniu opiekuna społecznego).

Realizacja Programu (jak dotychczas) odbywać będzie się przy współpracy ze Stowarzyszeniem Profutrzaki – Centrum Edukacji Prozwierzęcej, ul. Królewska 5, 87-880 Brześć Kujawski  oraz karmicielami kotów.

Stowarzyszenie:

- zapewnia czasową opiekę zwierzętom umieszczanym w przytulisku (schwytanym w dni wolne od pracy urzędu) do chwili przekazania do schroniska,

-  wspólnie z pracownikiem urzędu pełni nadzór nad właściwym wykonaniem usług świadczonych przez schronisko,

- podejmuje działania mające na celu zmniejszenie bezdomności zwierząt (zamieszcza na profilu Facebook ogłoszenia dotyczące zwierząt umieszczonych w przytuliska celem odnalezienia właściciela, udostępnia ogłoszenia adopcyjne schroniska dotyczące zwierząt odłowionych z terenu gminy celem szybszego znalezienia nowego właściciela).

Wszystkie te działania stanowią dodatkowe zajęcie przedstawiciela stowarzyszenia, który prywatnie pracując na etacie często wykonuje je kosztem swojego wolnego czasu nie otrzymując z tego tytułu żadnych profitów. Ten szlachetny gest często jednak jest niedoceniany przez mieszkańców, w związku z czym apeluje się o uszanowanie pracy wykonywanej społecznie.

budzet obywatelski

szczepimy

Komunikaty

 • Ogłoszenie Oddziału Regionalnego AMW w Bydgoszczy o przetargu na sprzedaż rzeczy ruchomych niekoncesjonowanych.
  Więcej…  
 • Zaproszenie na konsultacje społeczne w związku z budową gazociągu Gustorzyn - Gardeja
  Więcej…  
 • NSP 2021- spisz się - teren przy jeziorze Cmentowo i teren Wałów Miejskich
  Więcej…  
 • Komunikat - Budowa Tłoczni Gustorzyn
  Więcej…  
 • 100 obwodnic - spotkanie ws. obwodnicy - 29.09.2021r.
  Więcej…  
 • Komunikat Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy do właścicieli, zarządców i użytkowników budynków w związku z kampanią społeczną "Sadza płonie. Czad zabija. Żyj!"
  Więcej…  
 • NSP 2021- spisz się - hol Urzędu Miejskiego 16.09.2021r.
  Więcej…  
 • Budowa FSRU i gazociągu Gustorzyn - Gardeja w gminie Brześć Kujawski
  Więcej…  
 • Komunikaty ZUS
   
 • Narodowy Dzień Sportu 2021
  Więcej…  
 • Spotkanie z ekspertem ZUS w sprawie programu Dobry Start 300+
  Więcej…  
 • Stypendium szkolne
  Więcej…  
 • Nowy komunikat w sekcji dla rolników
   
 • 1 lipca ruszył program "Profilaktyka 40 plus", zniesiono limity do specjalistów
  Więcej…  
 • Budowa FSRU i gazociągu Gustorzyn - Gardeja w gminie Brześć Kujawski
  Więcej…  
 • Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 - tylko do 30 września!
  Więcej…  
 • ARiMR: Planując zakup urządzenia ze wsparciem ARiMR upewnij się czy można otrzymać na nie dofinansowanie
  Więcej…  
 • ZAPROSZENIE do udziału w projekcie językowym
  Więcej…  
 • Bon turystyczny
  Więcej…  
 • Stop przekroczeniom najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości środków ochrony roślin w żywności
  Więcej…  
 • Budowa Tłoczni Gustorzyn - Komunikat o zmianie organizacji ruchu
  Więcej…  
 • Zmiany w dodatkach mieszkaniowych od 1 lipca 2021r.
  Więcej…  
 • KOMUNIKAT W SPRAWIE REALIZACJI PROGRAMU „DOBRY START” 2021/2022
  Więcej…  
 • Moja Wizja Zero - Rolnik Liderem Bezpieczeństwa
  Więcej…  
 • Świadczenie wyrównawcze dla działacza opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowanej z powodów politycznych
  Więcej…  
 • Akcja informacyjna KOWR - uruchomienie na platformie usług e-rolnik
  Więcej…  
 • Dołącz do 83. Batalionu Lekkiej Piechoty
  Więcej…  
 • Komunikat BOPS - Dyżur pracownika BOPS w POI w Wieńcu
  Więcej…  
 • Punkt Szczepień Powszechnych
  Więcej…  
 • Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 - 10 porad spisowych dla seniorów
  Więcej…  
 • Narodowy Spis Powszechny 2021 - uwaga na oszustów, podszywających się pod rachmistrzów spisowych!
  Więcej…  
 • Covid-19: DDMA + W. Kluczowe zasady bezpieczeństwa
  Więcej…  
 • Komunikat Burmistrza Brześcia Kujawskiego w sprawie uruchomienia dyżurów w Punkcie Obsługi Interesanta w Wieńcu
  Więcej…  
 • Stop Covid - pobierz aplikację!
  Więcej…  
 • KRUS ogłasza II edycję Ogólnopolskiego Konkursu dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym
  Więcej…  
 • Profilaktyka WZW B i C w województwie kujawsko-pomorskim
  Więcej…  
 • Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020
  Więcej…  
 • Możliwość wykonywania testów na COVID-19 w Radziejowie
  Więcej…  
 • Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa! Kampania edukacyjna Państwowej Straży Pożarnej we współpracy z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
  Więcej…  
 • eKRUS - informacje
  Więcej…  
 • Numer kontaktowy do Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego

  W związku z usprawnieniem obsługi zgłoszeń Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny podaje nowy numer kontaktowy do całodobowej infolinii dla obywatela: + 48 222 500 115

   
 • W przypadku awarii wodno - kanalizacyjnej na terenie gminy Brześć Kujawski
  Więcej…  
 • Godziny otwarcia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Starym Brześciu
  Więcej…  
 • Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej
  Więcej…  
 • Koronawirus: informacje, komunikaty i zalecenia
  Więcej…  
 • Stacja meteorologiczna w miejscowości Pikutkowo
  Więcej…  
 • Ogłoszenie o konkursach
 • Transmisja z obrad sesji Rady Miejskiej
  Więcej…  
 • Jakość wody przeznaczonej do spożycia w Gminie Brześć Kujawski
  Więcej…  
 • Punkty pomocy psychologicznej i prawnej
  Więcej…