herb bk2

inwest19

Menu

Do otwarcia Brzeskiej
Kapsuły Czasu pozostało:

sesja copy30 marca br. w sali obrad Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim odbyła się XXVII Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim. Podczas Sesji Burmistrz Brześcia Kujawskiego, Tomasz Chymkowski, przedstawił sprawozdanie z wykonania w okresie między sesjami ustawowych zadań i zadań wynikających z uchwał Rady.

Ponadto Komendant Komisariatu Policji w Brześciu Kujawskim nadkom. Piotr Błażejewski przedstawił Radzie Miejskiej informacje o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komisariatu Policji w Brześciu Kujawskim za 2020 rok, w świetle raportu rocznego za 2020 rok o stanie bezpieczeństwa w mieście i powiecie włocławskim i wynikach pracy Komendy Miejskiej Policji we Włocławku.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwał poprzedziło także roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny wraz z potrzebami związanymi z realizacją zadań, przedstawione przez Kierownika Brzeskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Jolantę Jaranowską.

W trakcie trwania Sesji radni rozpatrywali i przyjęli następujące projekty uchwał:
- projekt uchwały Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2023 w Gminie Brześć Kujawski.
- projekt uchwały Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brześć Kujawski w 2021 roku.
- projekt uchwały Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych należnej w 2021 roku i zwrotu części tej opłaty.
- projekt uchwały Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.
- projekt uchwały Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Brześć Kujawski na lata 2021-2030.
- projekt chwały Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Żłobek – Brzeskie Skrzaty” i nadania jej Statutu.
- projekt uchwały Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim w sprawie uchwalenia Programu ochrony środowiska w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brześć Kujawski na lata 2021-2032.
- projekt uchwały Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim w sprawie przyjęcia Apelu o pilne podjęcie przebudowy drogi wojewódzkiej 268 relacji Brzezie – Brześć Kujawski.
- projekt uchwały Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brześć Kujawski na rok 2021;
- projekt uchwały Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brześć Kujawski na lata 2021 – 2036.
Transmisja z obrad Rady Miejskiej jest dostępna pod adresem: https://portal.posiedzenia.pl/brzesckujawski?

budzet obywatelski

szczepimy

Komunikaty

 • PILNE - wstrzymanie przyjęć do Oddziału Kardiologii
  Więcej…  
 • PILNE - zawieszenie przyjęć do oddziałów internistycznych
  Więcej…  
 • Przerwy w dostawie energii elektrycznej
  Więcej…  
 • PILNE - zawieszenie przyjęć do Oddziału Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi
  Więcej…  
 • Komunikaty ZUS
   
 • Szkolenia on-line organizowane przez Kujawsko-Pomorski ODR w Minikowie
  Więcej…  
 • Komunikat Kierownika Brzeskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
  Więcej…  
 • Od 27 marca w całym kraju zaostrzenie zasad bezpieczeństwa
  Więcej…  
 • Covid-19: DDMA + W. Kluczowe zasady bezpieczeństwa
  Więcej…  
 • Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
  Więcej…  
 • Badania Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa
  Więcej…  
 • Zawieszenie przyjęć planowych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku
  Więcej…  
 • Zawieszenie przyjęć do oddziałów: pulmonologii, diagnostyki leczenia raka płuca, urologii, dermatologii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku
  Więcej…  
 • Informacja dotycząca dyżuru Przewodniczącego Rady Miejskiej
  Więcej…  
 • ALERT RCB, w związku z wprowadzonymi obostrzeniami dotyczącymi COVID-19
  Więcej…  
 • Komunikat Burmistrza Brześcia Kujawskiego w sprawie uruchomienia dyżurów w Punkcie Obsługi Interesanta w Wieńcu
  Więcej…  
 • „Trzynasta i czternasta” emerytura dla emerytów i rencistów KRUS
  Więcej…  
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XVIII Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne
  Więcej…  
 • Komunikat KRUS - Wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w II kwartale 2021 r.
  Więcej…  
 • Otwarty konkurs grantowy 2021
  Więcej…  
 • Nowy komunikat w sekcji dla rolników
   
 • Stop Covid - pobierz aplikację!
  Więcej…  
 • Informacja dla hodowców drobiu
  Więcej…  
 • Waloryzacja świadczeń wypłacanych przez KRUS od dnia 1 marca 2021 r.
  Więcej…  
 • KRUS ogłasza II edycję Ogólnopolskiego Konkursu dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym
  Więcej…  
 • Profilaktyka WZW B i C w województwie kujawsko-pomorskim
  Więcej…  
 • Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020
  Więcej…  
 • Możliwość wykonywania testów na COVID-19 w Radziejowie
  Więcej…  
 • Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa! Kampania edukacyjna Państwowej Straży Pożarnej we współpracy z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
  Więcej…  
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego rozpoczęła wysyłanie deklaracji podatkowych PIT za 2020 r.
  Więcej…  
 • eKRUS - informacje
  Więcej…  
 • Informacja o zbędnych/zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego
  Więcej…  
 • Zmiana porządku organizacyjnego w biurze podawczym Brzeskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
  Więcej…  
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego rozliczy podatek dochodowy od większości wypłaconych emerytur i rent oraz rodzicielskich świadczeń uzupełniających
  Więcej…  
 • Procedura załatwiania spraw w Urzędzie Miejskim w Brześciu Kujawskim
  Więcej…  
 • Numer kontaktowy do Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego

  W związku z usprawnieniem obsługi zgłoszeń Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny podaje nowy numer kontaktowy do całodobowej infolinii dla obywatela: + 48 222 500 115

   
 • W przypadku awarii wodno - kanalizacyjnej na terenie gminy Brześć Kujawski
  Więcej…  
 • Godziny otwarcia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Starym Brześciu
  Więcej…  
 • Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej
  Więcej…  
 • Koronawirus: informacje, komunikaty i zalecenia
  Więcej…  
 • Stacja meteorologiczna w miejscowości Pikutkowo
  Więcej…  
 • Ogłoszenie o konkursach
 • Transmisja z obrad sesji Rady Miejskiej
  Więcej…  
 • Jakość wody przeznaczonej do spożycia w Gminie Brześć Kujawski
  Więcej…  
 • Punkty pomocy psychologicznej i prawnej
  Więcej…