162192590 1949907408493027 4305743943943095560 nW związku z rosnącym zapotrzebowaniem w zakresie dostępu do opieki nad dziećmi w wieku żłobkowym, samorząd brzeski podjął decyzję o powołaniu do życia drugiego żłobka na terenie gminy. Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej obecni radni jednogłośnie zdecydowali o utworzeniu jednostki budżetowej pod nazwą „Żłobek – Brzeskie Skrzaty” i nadaniu jej Statutu.

Obecnie na terenie Gminy Brześć Kujawski funkcjonuje tylko jedna placówka, która zapewnia opiekę dla 20 dzieci w wieku do lat 3. Jest nią „Żłobek – Wieniecka Kraina Malucha” z siedzibą przy ul. Szkolnej w Wieńcu. Jednostka nie jest jednak w stanie sprostać zapotrzebowaniu rodziców na tego typu formę opieki na dziećmi, stąd też – wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym i korzystając jednocześnie z możliwości dofinansowania, samorząd brzeski zdecydował o utworzeniu jednostki budżetowej pod nazwą „Żłobek – Brzeskie Skrzaty”.

Gmina Brześć Kujawski złożyła wniosek o dofinansowanie do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w ramach projektu „MALUCH+” 2020 Moduł 1a, finansowanego ze środków Funduszu Pracy. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie – Gmina otrzymała wsparcie finansowe w kwocie 660 000,00 zł na utworzenie 20 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Udział środków własnych w realizacji projektu wynosi 210 924,33 zł.

Utworzenie drugiego żłobka, mieszczącego się w budynku przy ulicy Królewskiej 5 w Brześciu Kujawskim, zwiększy dostępność do usług opiekuńczych dla osób powracających do pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowywaniem dziecka do lat 3, osobom zatrudnionym i wychowującym dzieci w wieku żłobkowym oraz osobom będącym poza rynkiem pracy ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.