ul. Klonowa WieniecRadni Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim, podczas wtorkowej sesji, podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia apelu o pilne podjęcie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 268 relacji Brzezie – Brześć Kujawski.

Droga wojewódzka nr 268 relacji Brzezie – Brześć Kujawski wymaga podjęcia pilnych działań w celu przeprowadzenia gruntownej przebudowy wraz z budową ciągów pieszo-rowerowych. Obecnie, z uwagi na zły stan techniczny nawierzchni oraz brak chodników, droga stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla jej użytkowników. Działanie Rady Miejskiej zostało podjęte z uwagi na przedłużający się termin podjęcia przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy działań inwestycyjnych, mających na celu przebudowę drogi.
Apel przekazano Marszałkowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Przewodniczącej Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Dyrektorowi Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.