Narodowy Spis Ludności i Mieszkań 2021Dziś, 1 kwietnia, w całej Polsce rozpoczął się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Spis odbywa się co 10 lat i jest podstawowym badaniem, które ma na celu pozyskanie informacji o liczbie ludności, jej terytorialnym rozmieszczeniu, strukturze demograficzno-społecznej i zawodowej, a także o ilościowym i jakościowym stanie zasobów mieszkaniowych i budynkowych. Udział w spisie ludności jest obowiązkowy.

Spis trwa od 1 kwietnia do 30 czerwca. Dane zebrane w ramach prac spisowych są wykorzystywane do opracowań, zestawień i analiz statystycznych, do tworzenia i aktualizacji przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego operatu do badań statystycznych.
Pytania dotyczą m.in. charakterystyki demograficznej i aktywności ekonomicznej osób, poziomu wykształcenia oraz stanu i charakterystyki zasobów mieszkaniowych.

Spisowi podlegają:
•    osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami,
•    osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania
•    mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.
Spis dokonywany jest:
•    samodzielnie za pośrednictwem aplikacji internetowej na stronie internetowej GUS
•    w wywiadzie telefonicznym przeprowadzanym przez rachmistrza spisowego
•    w wywiadzie bezpośrednim przeprowadzanym przez rachmistrza spisowego, jeśli pozwoli na to sytuacja epidemiczna.

Z uwagi na sytuację epidemiczną przez cały kwiecień odbywać się będzie wyłącznie samospis internetowy oraz telefoniczny „Spis na żądanie”. Rachmistrzowie spisowi rozpoczną wywiady telefoniczne (będą dzwonić do respondentów) i bezpośrednie dopiero na początku maja, dlatego wszelkie wątpliwości i podejrzane sytuacje (w szczególności otrzymania w kwietniu telefonu od osoby przedstawiającej się jako rachmistrz spisowy lub wizyty osoby przedstawiającej się jako rachmistrz spisowy w domu) należy zgłosić.
WAŻNE! Mieszkańcy, którzy nie mają możliwości spisania się samodzielnie, mają możliwość dokonania samospisu internetowego w budynku Urzędu Miejskiego przy alejach Władysława Łokietka 1a
Główny Urząd Statystyczny przypomina, że odmowa udziału w narodowym spisie powszechnym wiąże się z możliwością nałożenia kary grzywny przez sąd w wysokości do 5 tys. zł.
Więcej informacji o NSP 2021 można uzyskać na stronie internetowej spis.gov.pl, albo dzwoniąc pod numer infolinii spisowej: 22 279 99 99.