IMG 05271 kwietnia br. w miejscowości Krobia, gm. Lubicz, odbyło się podpisanie porozumienia z Krajowym Zasobem Nieruchomości. Gmina Brześć Kujawski jest jedną z 26 gmin z województwa kujawsko-pomorskiego, która wyraziła chęć współpracy przy utworzeniu Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej.

Misją Krajowego Zasobu Nieruchomości jest realizowanie obowiązku prowadzenia przez władze publiczne polityki sprzyjającej zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych. Do najważniejszych zadań KZN należy, m.in. gospodarowanie nieruchomościami wchodzącymi w skład Zasobu, tworzenie warunków do zwiększenia dostępności mieszkań, podejmowanie działań mających na celu realizację inwestycji mieszkaniowych oraz tworzenie warunków ułatwiających powstawanie mieszkań gminnych. Krajowy Zasób Nieruchomości współuczestniczy także w realizacji rządowego programu Mieszkanie Plus.

W ramach porozumienia Gminy Brześć Kujawski z Krajowym Zasobem Nieruchomości strony zobowiązały się do współpracy poprzez wymianę informacji, materiałów i dokumentów dotyczących nieruchomości wykazujących potencjał w zakresie realizacji na ich terenie inwestycji mieszkaniowych, wchodzących w skład zarówno Zasobu, jak i zasobu Gminy oraz zasobu Skarbu Państwa, w tym powierzonych Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa oraz Agencji Mienia Wojskowego.

Podczas uroczystego podpisania porozumień obecni byli: Poseł na Sejm RP Iwona Michałek oraz wiceprezes KZN Jarosław Pucek. Gminę Brześć Kujawski reprezentował Zastępca Burmistrza Brześcia Kujawskiego, Damian Chełminiak.