IMG 20210421 132935Zakończyły się prace budowlane związane z rozbudową Szkoły Podstawowej w Brzeziu. Oddane do użytku zostały nowoczesne pomieszczenia, przeznaczone na potrzeby aktywizacji społeczno-zawodowej. Ponadto modernizacji i zagospodarowaniu poddano teren boiska sportowego, znajdującego się przy szkole.

Nowo powstały oddział w kompleksie szkoły podstawowej znajduje się za głównym budynkiem placówki od strony południowej. Inwestycja objęła budowę nowych pomieszczeń, połączonych komunikacyjnie z obiektem istniejącym. W ramach prac zrealizowano: docieplenie obiektu, wykonanie instalacji sanitarnej, przyłącza wodno-kanalizacyjnego oraz prac elektrycznych. Budynek został dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Zakres prac objął również zagospodarowanie otaczającego terenu, na którym powstał parking, droga manewrowa, chodnik, taras, boisko oraz siłownia zewnętrzna. Modernizacji uległa również elewacja głównego budynku szkoły.
Realizacja zadania była możliwa dzięki wsparciu pozyskanemu z funduszy europejskich, w ramach działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Kwota dofinansowania wyniosła 639 783,03 zł.
Wykonawcą inwestycji była firma PWUP PRZEMBUD Sp. z o. o. z Włocławka.

 

IMG 20210421 133230IMG 20210421 133026 copy

IMG 20210421 132629