herb bk2

inwest19

Menu

Do otwarcia Brzeskiej
Kapsuły Czasu pozostało:

BCKiH sala multimedialna 3 copyPolski producent odzieży oraz Brzeskie Centrum Kultury i Historii „Wahadło” zadeklarowali chęć realizacji wspólnych projektów na rzecz lokalnej społeczności. Na mocy podpisanego listu intencyjnego, firma LPP objęła także honorowym patronatem salę multimedialną Centrum, w której w ramach współpracy partnerskiej, organizowane będą m.in. zajęcia dydaktyczne dla młodych mieszkańców gminy Brześć Kujawski.

Aktywizacja i rozwój dzieci i młodzieży to cel, który połączył firmę LPP oraz dyrekcję Brzeskiego Centrum Kultury i Historii „Wahadło”. W marcu tego roku, przy wsparciu Urzędu Miasta, strony zainicjowały pierwszy wspólny projekt edukacyjny skierowany do uczniów przygotowujących się do egzaminu ósmoklasisty. Podpisany w kwietniu br. list intencyjny to formalne potwierdzenie partnerstwa pomiędzy Centrum i gdańską spółką oraz woli współpracy przy kolejnych działaniach w obszarze dydaktyki, sportu i rekreacji oraz bezpieczeństwa najmłodszych.
- To bardzo dobra wiadomość, że w Brześciu Kujawskim powstało miejsce o tak bogatej i ciekawej ofercie dla lokalnej społeczności. Serdecznie gratulujemy Pani Dyrektor oraz władzom gminy. Mieszkańcy zyskali nowoczesne centrum kultury i historii, a my kolejnego partnera, z którym możemy realizować wspólne inicjatywy. Zachęcanie dzieci i młodzieży do ruchu i aktywności oraz umożliwianie im rozwijania pasji, są dla LPP, jako firmy rodzinnej, szczególnie istotne. Te same priorytety podziela BCKiH „Wahadło”, dlatego jestem przekonany, że jeszcze w tym roku uda nam się wcielić w życie kilka interesujących projektów – podkreśla Jacek Kujawa, wiceprezes LPP.
Jednym z najważniejszych planowanych na ten rok przedsięwzięć jest organizacja zajęć z automatyzacji i robotyki dla dzieci z gminy Brześć Kujawski. Lekcje miałyby odbywać się  w objętej patronatem LPP sali multimedialnej brzeskiego centrum. Celem inicjatywy jest rozwijanie wiedzy i zdolności uczniów szkół podstawowych w obszarze innowacji i nowych technologii jako jednej z kluczowych kompetencji przyszłości.
- Zależy nam na tym, aby oferta zajęć w nowym centrum kultury była różnorodna i cały czas poszerzana. Bardzo cieszymy się, że firma LPP objęła swoim patronatem salę multimedialną, znajdującą się w Brzeskim Centrum Kultury i Historii „Wahadło.” Współpraca ta pozwoli dzieciom i młodzieży z miasta i gminy Brześć Kujawski, rozwijać swoje zainteresowania w obszarze automatyki i robotyki. Mocno wierzymy, że zajęcia te będą cieszyć się dużym zainteresowaniem. Dzięki wsparciu firmy LPP lekcje będą bezpłatne, co jest ogromnym plusem, ponieważ umożliwi wyrównywanie szans w dostępie do nowych technologii oraz aktywnego sposobu spędzania czasu wolnego – mówi Agata Kubajka, Dyrektor BCKiH.
W miesiącach letnich, o ile warunki epidemiologiczne na to pozwolą, LPP planuje również włączyć się w imprezy sportowe i rekreacyjne, przygotowywane przez zespół Brzeskiego Centrum Kultury i Historii oraz Urząd Miasta. Szczegółowy zakres współpracy pomiędzy LPP i BCKiH będzie ustalany na bieżąco, zgodnie z potrzebami mieszkańców oraz możliwościami organizacyjnymi.
- Bardzo się cieszę, że firma LPP rozwijając na naszym terenie działalność biznesową, aktywnie włącza się w lokalne inicjatywy społeczne i edukacyjne. Zajęcia z automatyki i robotyki to już kolejny projekt m.in. obok lekcji z języka angielskiego, którego partnerem jest LPP. Mam nadzieje, że wspólnie podejmowane działania, wspierać będą rozwój pasji i zainteresowań najmłodszych mieszkańców gminy Brześć Kujawski – komentuje burmistrz Brześcia Kujawskiego, Tomasz Chymkowski.
Od momentu ogłoszenia przez LPP w 2018 r. inwestycji na terenie Brzeskiej Strefy Gospodarczej firma pozostaje aktywnym uczestnikiem życia społecznego Gminy. We współpracy z Urzędem Miejskim realizuje m.in. program edukacyjny „Angielski z LPP” oraz projekt „Wyprawka dla pierwszaka”.

budzet obywatelski

szczepimy

Komunikaty

 • Wyłączenia prądu
  Więcej…  
 • Ostrzeżenie meteorologiczne - burze z gradem
  Więcej…  
 • Moja Wizja Zero - Rolnik Liderem Bezpieczeństwa
  Więcej…  
 • Ogłoszenie o naborze wniosków - 2/2021/EFS/PG - Usługi wzajemnościowe, samopomocowe; lidera i animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej, i inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej.
  Więcej…  
 • Przerwy w dostawie energii elektrycznej
  Więcej…  
 • Barszcz Sosnowskiego co należy o nim wiedzieć
  Więcej…  
 • Jak przetrwać upały?
  Więcej…  
 • LGD ogłasza nabory na granty w ramach Regionalnego Programu Województwa Kujawsko - Pomorskiego
  Więcej…  
 • List Prezes KRUS do Dzieci
  Więcej…  
 • Ogłoszenie Oddziału Regionalnego AMW w Bydgoszczy o przetargu na sprzedaż rzeczy ruchomych niekoncesjonowanych stanowiących odpady
  Więcej…  
 • Przerwy w dostawie energii elektrycznej
  Więcej…  
 • ERGO Hestia Dobroczyńcą Roku
  Więcej…  
 • Świadczenie wyrównawcze dla działacza opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowanej z powodów politycznych
  Więcej…  
 • GAZ-SYSTEM kolejny raz pomaga uczniom podczas pandemii
  Więcej…  
 • Podsumowanie dwóch miesięcy Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 – maj

  Więcej…  

 • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki – główne założenia LSR na lata 2014-2020
  Więcej…  
 • 100 tysięcy złotych dla eko-uzdrowiska
  Więcej…  
 • Nowy komunikat w sekcji dla rolników
   
 • Ogłoszenie o naborze wniosków Nr 1/2021/EFS/PG
  Więcej…  
 • Konkurs dla mieszkańców Gminy Brześć Kujawski
  Więcej…  
 • Akcja informacyjna KOWR - uruchomienie na platformie usług e-rolnik
  Więcej…  
 • Dołącz do 83. Batalionu Lekkiej Piechoty
  Więcej…  
 • Komunikat BOPS - Dyżur pracownika BOPS w POI w Wieńcu
  Więcej…  
 • Wznowienie przyjęć do Oddziałów: Pulmonologii, Urologii, Dermatologii i Otolaryngologii w WSS Włocławek
  Więcej…  
 • Punkt Szczepień Powszechnych
  Więcej…  
 • Komunikaty ZUS
   
 • WSS WŁOCŁAWEK - zawieszenie przyjęć do Oddziałów INTERNISTYCZNYCH oraz KARDIOLOGII
  Więcej…  
 • Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 - 10 porad spisowych dla seniorów
  Więcej…  
 • Wysoce zjadliwa grypa ptaków- Powiat Włocławski
  Więcej…  
 • Mammografia w Brześciu Kujawskim
  Więcej…  
 • Procedury rozliczania z faktur/rachunków dotyczących stypendium i zasiłku szkolnego
  Więcej…  
 • Ogłoszenie o przetargu - sprzedaż autobusu Autosan
  Więcej…  
 • Narodowy Spis Powszechny 2021 - uwaga na oszustów, podszywających się pod rachmistrzów spisowych!
  Więcej…  
 • Komunikat Kierownika Brzeskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
  Więcej…  
 • Covid-19: DDMA + W. Kluczowe zasady bezpieczeństwa
  Więcej…  
 • Badania Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa
  Więcej…  
 • Zawieszenie przyjęć planowych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku
  Więcej…  
 • Zawieszenie przyjęć do oddziałów: pulmonologii, diagnostyki leczenia raka płuca, urologii, dermatologii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku
  Więcej…  
 • Informacja dotycząca dyżuru Przewodniczącego Rady Miejskiej
  Więcej…  
 • ALERT RCB, w związku z wprowadzonymi obostrzeniami dotyczącymi COVID-19
  Więcej…  
 • Komunikat Burmistrza Brześcia Kujawskiego w sprawie uruchomienia dyżurów w Punkcie Obsługi Interesanta w Wieńcu
  Więcej…  
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XVIII Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne
  Więcej…  
 • Komunikat KRUS - Wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w II kwartale 2021 r.
  Więcej…  
 • Otwarty konkurs grantowy 2021
  Więcej…  
 • Stop Covid - pobierz aplikację!
  Więcej…  
 • Informacja dla hodowców drobiu
  Więcej…  
 • KRUS ogłasza II edycję Ogólnopolskiego Konkursu dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym
  Więcej…  
 • Profilaktyka WZW B i C w województwie kujawsko-pomorskim
  Więcej…  
 • Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020
  Więcej…  
 • Możliwość wykonywania testów na COVID-19 w Radziejowie
  Więcej…  
 • Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa! Kampania edukacyjna Państwowej Straży Pożarnej we współpracy z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
  Więcej…  
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego rozpoczęła wysyłanie deklaracji podatkowych PIT za 2020 r.
  Więcej…  
 • eKRUS - informacje
  Więcej…  
 • Informacja o zbędnych/zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego
  Więcej…  
 • Zmiana porządku organizacyjnego w biurze podawczym Brzeskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
  Więcej…  
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego rozliczy podatek dochodowy od większości wypłaconych emerytur i rent oraz rodzicielskich świadczeń uzupełniających
  Więcej…  
 • Procedura załatwiania spraw w Urzędzie Miejskim w Brześciu Kujawskim
  Więcej…  
 • Numer kontaktowy do Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego

  W związku z usprawnieniem obsługi zgłoszeń Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny podaje nowy numer kontaktowy do całodobowej infolinii dla obywatela: + 48 222 500 115

   
 • W przypadku awarii wodno - kanalizacyjnej na terenie gminy Brześć Kujawski
  Więcej…  
 • Godziny otwarcia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Starym Brześciu
  Więcej…  
 • Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej
  Więcej…  
 • Koronawirus: informacje, komunikaty i zalecenia
  Więcej…  
 • Stacja meteorologiczna w miejscowości Pikutkowo
  Więcej…  
 • Ogłoszenie o konkursach
 • Transmisja z obrad sesji Rady Miejskiej
  Więcej…  
 • Jakość wody przeznaczonej do spożycia w Gminie Brześć Kujawski
  Więcej…  
 • Punkty pomocy psychologicznej i prawnej
  Więcej…