3 majaTegoroczne gminne obchody Święta Konstytucji 3 maja w Brześciu Kujawskim – ze względu na obowiązujący stan epidemii, ponownie odbyły się w dużo skromniejszej, niż zazwyczaj, formule. Po złożeniu przez delegacje kwiatów pod pomnikiem króla Władysława Łokietka, odbyła się uroczysta Msza Święta w intencji Ojczyzny.

Po raz drugi – z powodu obostrzeń epidemicznych, obchody Święta Konstytucji miały charakter kameralny. Przybyłe delegacje, wśród których znaleźli się przedstawiciele samorządu brzeskiego, powiatu włocławskiego, brzeskiej oświaty oraz straży pożarnych, złożyły kwiaty przed pomnikiem księcia brzesko – kujawskiego, króla Polski Władysława Łokietka.
Po krótkiej uroczystości, w Kościele Parafialnym o godz. 9:00 odprawiona została Msza Święta w intencji Ojczyzny, z udziałem pocztów sztandarowych gminy oraz Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu.
W ramach obchodów, na Facebooku BCKiH Wahadło o godz. 12:00 zaprezentowany został „Polonez dla Brześcia” w wykonaniu Młodzieżowej Orkiestry Dętej „Brestivia” oraz Zespołu Folklorystycznego „Dzieci Kujaw”, natomiast o godz. 16:00 – również on-line, Teatr „Ea” przedstawił etiudę teatralną „Proces, czyli sąd nad Konstytucją i Stanisławem Augustem Poniatowskim.