podpisanie umów na STEŚ R dla trzech obwodnicWczoraj rozpoczęły się prace nad dokumentacją dla obwodnic Strzelna, Kruszwicy i Brześcia Kujawskiego. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała z wykonawcą studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R). Są to trzy z sześciu obwodnic, które powstaną w woj. kujawsko-pomorskim w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic.

Umowa została podpisana w czasie konferencji prasowej online z udziałem m.in. wiceministra infrastruktury Rafała Webera i wojewody kujawsko-pomorskiego Mikołaja Bogdanowicza.

Obwodnice Strzelna, Kruszwicy i Brześcia Kujawskiego pozwolą na to, aby wyciągnąć z tych miejsc ruch tranzytowy, szczególnie ruch ciężki, na co zwracał szczególną uwagę wiceminister Rafał Weber.

„Kierowcy będą łatwiej podróżować, poruszanie się pojazdami będzie wygodniejsze i płynne. Sami mieszkańcy odetchną z ulgą, ponieważ zostanie im zapewnione bezpieczeństwo w ruchu drogowym, a także lepsza jakość życia, czyli mniej hałasu, mniej emisji uciążliwych spalin. Cieszę się bardzo, że obwodnice w tych trzech miastach wchodzą w fazę prac przygotowawczych” – mówił.

Wojewoda Mikołaj Bogdanowicz tłumaczył, że to pierwszy krok do budowy tych ważnych obwodnic. Pogratulował również wykonawcy wygranego przetargu.

„Droga krajowa nr 62 gdzie będą budowane obwodnice łączy południową część województwa kujawsko-pomorskiego w jedną całość. Tych wspólnych mianowników potrzebujemy jak najwięcej, dlatego tym bardziej cieszę się z podpisanej dzisiaj umowy. To ważne trzy gminy i miasto oznaczeniu historycznym. Liczę że współpraca między GDDKiA, a wykonawcą będzie przebiegała bardzo sprawnie i jak najszybciej uda nam się przejść ten pierwszy etap i rozpocząć budowę” – powiedział.

Z kim GDDKiA podpisuje umowę?
Konsorcjum firm TRAKT Sp. z o. o. Sp. K. (lider) oraz TRAKT Sp. z o. o. (partner) zaoferowało najkorzystniejsze oferty na opracowanie dokumentacji dla obwodnic Kruszwicy, Strzelna i Brześcia Kujawskiego.
Oferty zwycięskiego konsorcjum wynosiły dla obwodnicy Kruszwicy 1 918 123,50 zł, dla obwodnicy Brześcia Kujawskiego 2 255 697,00 zł, a dla obwodnicy Strzelna 1 996 167,00 zł.

Obowiązki wykonawcy
Zadaniem projektantów będzie wykonanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R) oraz materiałów do wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z ich uzyskaniem.

Obwodnica Brześcia Kujawskiego
Celem inwestycji jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w mieście na DK62. Jest to ruch prowadzący ze strony autostrady A1 i Włocławka. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego, szczególnie związanego z Brzeską Strefą Gospodarczą.

Szacunkowa długość obwodnicy to około 9 km.

Termin realizacji   
Obwodnice powstaną w ramach Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030. Okres przygotowawczy dla obwodnic w woj. kujawsko-pomorskim przewidziany jest na lata 2020-2024. Realizacja inwestycji w systemie Projektuj i buduj planowana jest w latach 2025-2029.

Program budowy 100 obwodnic   

sześć obwodnic:
    • Brześcia Kujawskiego w ciągu DK62
    • Kowalewa Pomorskiego w ciągu DK15
    • Strzelna w ciągu DK15 i DK25
    • Nowej Wsi Wielkiej w ciągu DK25
    • Kruszwicy w ciągu DK62
    • Lipna w ciągu DK67

Poprawa bezpieczeństwa na drogach, wyprowadzenie ruchu z zatłoczonych miast, czystsze powietrze, mniejszy hałas i poprawa przepustowości sieci drogowej - to główne założenia Programu. Program określa cele i priorytety inwestycyjne w zakresie budowy obwodnic miast na sieci dróg krajowych. Wskazuje również źródła finansowania oraz listę zadań inwestycyjnych kierowanych do realizacji. Inwestycje związane z budową nowych obwodnic będą realizowane przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Źródło: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy