ratuszgaleria zdjec

Pierwotny usytuowany był pośrodku rynku, ale z czasem uległ dewastacji. Obecny usytuowany w zachodniej pierzei rynku zbudowano w stylu klasycystycznym w 1824 r. według projektu Henryka Marconiego. Portyk o czterech kolumnach w typie jońskim. Wieża kwadratowa, zakończona tarasem.