herb bk2

inwest19

Menu

Do otwarcia Brzeskiej
Kapsuły Czasu pozostało:

Brzeski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brześciu Kujawskim powołany został Uchwałą Rady Miejskiej Nr III/20/02 z dnia 30 grudnia 2002 roku. Ośrodek jest następcą prawnym Miejsko–Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brześciu Kujawskim.

Brzeski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brześciu Kujawskim w związku z remontem i modernizacją obiektu przy ul. Królewskiej 5 od 28.09.2020 r. do 30.09.2020 r. funkcjonuje w 3 lokalizacjach:

 1. Dział pomocy społecznej: ul. Krakowska 14A, 87-880 Brześć Kujawski (wejście od parkingu nad biblioteką)
 2. Dział świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych i dobrego startu, karty dużej rodziny: ul. Narutowicza 4, 87-880 Brześć Kujawski
 3. Biuro podawcze: ul. Kilińskiego ½, 87-880 Brześć Kujawski

W związku z tym, że kontakt telefoniczny na nr stacjonarne obecnie nie jest możliwy, prosimy o kontakt na nr komórkowe:

 • pomoc społeczna tel. +48 500 750 827;
 • świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny tel. +48 536 154 514;
 • świadczenia wychowawcze, świadczenia dobry start, karta dużej rodziny tel. +48 500 751 061

Godziny pracy Brzeskiego Ośrodka Pomocy Społecznej:

 • poniedziałek 7:30 - 15:30
 • wtorek 7:30 - 17:00
 • środa 7:30 - 15:30
 • czwartek 7:30 - 15:30
 • piątek 7:30 - 14:00

WIĘCEJ INFORMACJI O BRZESKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ WZORY DOKUMENTÓW ZNAJDUJĄ SIĘ POD ADRESEM: https://brzeskiops.bip.net.pl/

Skład osobowy Brzeskiego Ośrodka Pomocy Społecznej:

 1. Kierownik: j.jaranowska@brzeskiops
 2. Zastępca Kierownika: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Starszy pracownik socjalny: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 4. Inspektor ds. płac, kadr i zarządzania projektami: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 5. Pracownicy socjalni: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 6. Inspektor ds. zasiłków rodzinnych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 7. Podinspektor ds. funduszu alimentacyjnego: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 8. Referent ds. świadczeń wychowawczych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 9. Asystent rodziny: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 10. Pomoc administracyjna: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Od miesiąca lutego 2018 r. Brzeski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje samodzielnie usługi opiekuńcze adresowane do osób starszych i niepełnosprawnych. W związku z tym zatrudnia koordynatora usług opiekuńczych i opiekunki wykonujące pomoc w miejscu zamieszkania chorych.

BOPS działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej /Dz.U 2017 poz.1769 z późn.zm./

„Pomoc Społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającej na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnieni, zasoby i możliwości”.

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej pomocy udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

 1. Ubóstwa;
 2. Sieroctwa;
 3. Bezdomności;
 4. Bezrobocia;
 5. Niepełnosprawności;
 6. Długotrwałej lub ciężkiej choroby;
 7. Przemocy w rodzinie
 8. Potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;
 9. Potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
 10. Bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
 11. Trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą;
 12. Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
 13. Alkoholizmu lub narkomanii;
 14. Zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
 15. Klęski żywiołowej lub ekologicznej

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Posiadacze KDR mają możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów m.in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej. KDR wspiera budżety rodzin wielodzietnych oraz ułatwia dostęp do dóbr i usług.

Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny należy złożyć wniosek w gminie odpowiadającej miejscu Twojego zamieszkania. Wniosek można również złożyć elektronicznie, za pośrednictwem Platformy Informacyjno-Usługowej Emp@tia (empatia.mpips.gov.pl).

Karty Dużej Rodziny w formie tradycyjnej dostarczane będą do gminy w terminie 30 dni od daty wpłynięcia
do podmiotu, który drukuje Karty Dużej Rodziny, zestawu danych niezbędnych do personalizacji Kart objętych zamówieniem, pod warunkiem, że liczba Kart wysyłanych do danej gminy będzie wynosiła co najmniej 15 sztuk. W przypadku gdy liczba zamówień z danej gminy będzie mniejsza niż 15, wysyłka będzie realizowana nie dłużej niż przez kolejne 30 dni.

Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszła w życie zmiana w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1390 ze .zm.). Od 1 stycznia 2019 r. o przyznanie Karty Dużej Rodziny będą mogli ubiegać się nie tylko członkowie rodzin, w których w chwili składania wniosku co najmniej troje dzieci spełnia warunki ustawy ale również rodzice i małżonkowie rodziców, którzy mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci , bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku. Wówczas KDR po spełnieniu warunków zostanie przyznany wyłącznie rodzicom bądź małżonkom rodziców.

W związku z powyższym modyfikacji ulegnie wzór wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie jej duplikatu oraz formularze załączników do wniosku. Nowe formularze wniosku oraz załączników będą także umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem:https://www.gov.pl/web/rodzina/wniosek-o-przyznanie-karty-duzej-rodziny-lub-wydanie-duplikatu.

Od stycznia 2018 roku Karta Dużej Rodziny działa również w wersji elektronicznej.

W przypadku elektronicznej Karty dane autoryzacyjne dotyczące aplikacji mKDRzostaną przekazane za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz SMS na podany we wniosku adres e-mail i numer telefonu polskiego operatora w przeciągu doby od rozpatrzenia przez gminę wniosku w SI KDR i przekazania zestawu danych niezbędnych do personalizacji Karty do producenta aplikacji mKDR. Na adres poczty elektronicznej zostanie wysłany link zawierający adres do ściągnięcia aplikacji mKDR oraz numer Karty Dużej Rodziny, a za pośrednictwem SMS zostanie przesłane hasło jednorazowe do aplikacji mKDR, które trzeba będzie zmienić przy pierwszym logowaniu. W wiadomości SMS nie jest przekazywany numer Karty lecz jej ostanie cyfry (podobnie jak w przypadku operacji bankowych). Jeżeli rodzic zawnioskował o wyświetlanie na swoim smartfonie Kart dzieci, otrzyma tyle danych autoryzacyjnych dla ilu osób podał swój numer telefonu na załączniku ZKDR-04 do wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny.

Osoby, które składały wniosek o kartę tradycyjna przed 1 stycznia 2018 tylko do końca bieżącego tj. 2019 mogą wyrobić wersję elektroniczną bezpłatnie. Od stycznia 2020 roku osoby, które będą chciały domówić kartę w formie elektronicznej będą zobowiązane ponieść odpłatność w wysokości 9,21 zł. Opłaty wnosi się do gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej.

Osoby, które wniosek o Kartę Dużej Rodziny będą składać (po raz pierwszy albo po zmianie danych) powinny podczas rejestracji od razu zaznaczyć dwie wersje karty – tradycyjną i elektroniczną. Taki wniosek nie podlega opłacie i pozwoli uniknąć w przyszłości opłaty za domówienie drugiej formy KDR.

Dzięki Karcie Dużej Rodziny osoby z rodzin wielodzietnych mogą korzystać m.in. z ustawowych zniżek na przejazdy kolejowe – rodzice lub małżonkowie rodziców 37 proc. na bilety jednorazowe oraz 49 proc. na miesięczne ; zniżek w opłatach paszportowych – 75 proc. w przypadku dzieci i 50 proc. w przypadku rodziców i małżonków rodziców oraz darmowych wstępów do parków narodowych.

Link do mapy z partnerami KDR: https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/kdr

Link do instrukcji aplikacji mKDR: https://www.gov.pl/web/rodzina/aplikacja-mkdr

Aby skorzystać ze zniżki, pokaż swoją Kartę Dużej Rodziny. Korzystając z Kart, nie trzeba być całą rodziną w jednym miejscu. Miejsca, które oferują zniżki, są oznaczone specjalnym znakiem: „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny" (takim jak poniżej).

tu honorujemy karte duzej rodziny male

Informacji na temat programu Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny można uzyskać w Brzeskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Brześciu Kujawskim.

W Brzeskim Ośrodku Pomocy Społecznej utworzono komórkę organizacyjną do realizacji świadczeń rodzinnych.

Podstawa prawna realizacji świadczeń rodzinnych:

 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ( Dz. U. z 2020r. poz. 111 z późn. zm.
 2. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych ( Dz. U. z 2017 r. Poz. 1466 ) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna ( Dz. U. 2018 poz. 1497 ) oraz w oparciu o Kodeksu Postępowania Administracyjnego tekst jednolity ( Dz. U. 2020 r. poz. 256 i 695 tekst jednolity )

Zasiłek rodzinny

Ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Prawo do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego ustala się na okres zasiłkowy, który trwa od 1 listopada do dnia 31 października następnego roku kalendarzowego - począwszy od miesiąca w którym wpłynął kompletny wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

Aby była zachowana ciągłość w wypłacie zasiłku rodzinnego w kolejnym okresie zasiłkowym  wniosek należy złożyć w sierpniu.

Natomiast w przypadku utraty prawo do świadczeń rodzinnych ustala się od pierwszego pełnego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła utrata dochodu.

Ustawa o świadczeniach rodzinnych określa warunki nabywania prawa do świadczeń rodzinnych oraz zasady ustalania, przyznawania i wypłacania tych świadczeń.

Prawo do zasiłku rodzinnego przysługuje do ukończenia przez dziecko:

1) 18. roku życia lub

2) nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21. roku życia, albo

3) 24. roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności

Kryterium dochodowe

Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 7 lipiec 2017r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz. U. z 2017r., poz. 1428)  zasiłek rodzinny przysługuje osobom, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00 zł. W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764,00 zł.

Oznacza to, że od 1 listopada 2017r. do dnia dzisiejszego nie został podwyższony próg dochodowy uprawniający do uzyskania prawa do zasiłku oraz nie ulegnie zmianie wysokość zasiłku rodzinnego.

Wysokość zasiłku rodzinnego od 1 listopada 2017r. do dnia dzisiejszego to:

- 95,00 zł na dziecko do ukończenia 5 roku życia;

- 124,00 zł na dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 10 roku życia:

- 135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu:

1) urodzenia dziecka – w wysokości 1 000,00 zł - jednorazowo;

2) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – w wysokości 400,00 zł miesięcznie;

3) samotnego wychowywania dziecka – w wysokości 193,00 zł miesięcznie, nie więcej jednak niż na dwoje dzieci. W przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności miesięczna kwota 273,00 zł nie więcej jednak niż na dwoje dzieci;

4) wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej- w wysokości miesięcznej 95,00 zł na trzecie i kolejne dziecko;

5) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – w wysokości 90,00 zł miesięcznie na dziecko do ukończenia 5 roku życia, 110,00 zł miesięcznie na dziecko powyżej 5 roku życia:

6) rozpoczęcia roku szkolnego – w wysokości 100,00 zł – wypłacane jednorazowo we wrześniu;

7) podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:

- w związku z dojazdem miejsca zamieszkania do miejscowości w której znajduje się szkoła w wysokości 69,00 zł miesięcznie na dziecko (dodatek przysługuje przez 10 miesięcy od września do czerwca)

- w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości w której znajduje się szkoła w wysokości miesięcznej 113,00 zł (dodatek przysługuje przez 10 miesięcy od września do czerwca).

 

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

Z tytułu urodzenia się żywego dziecka przyznaje się jednorazową zapomogę w wysokości 1000,00 zł na jedno dziecko.

Jednorazowa zapomoga przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1 922,00 zł .

Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego – w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia

Zapomoga, przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.

 

Świadczenia opiekuńcze:

- świadczenie pielęgnacyjne od 01.01.2021r. w wysokości 1 971,00 zł miesięcznie;

- zasiłek pielęgnacyjny w wysokości miesięcznej 215,84 zł;

- specjalny zasiłek opiekuńczy w wysokości miesięcznej 620,00 zł.

- zasiłek dla opiekuna w wysokości miesięcznej 620,00 zł.

Świadczenie rodzicielskie - w wysokości miesięcznej 1 000,00 zł przez 52 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie. Świadczenie rodzicielskie jest świadczeniem podzielnym na dni. W razie urodzenia dziecka przez kobietę pobierającą zasiłek dla bezrobotnych świadczenie rodzicielskie przysługuje jednemu z rodziców w wysokości różnicy między kwotą świadczenia rodzicielskiego a kwotą pobieranego przez kobietę zasiłku dla bezrobotnych pomniejszonego o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych.

 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Podstawa prawna: ustawa z dnia 7.09.2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020 r. , poz. 808 z późn.zm.)

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do alimentów:

 1. 1. Od rodzica na podstawie sądowego tytułu wykonawczego, jeżeli egzekucja prowadzona przez komornika sądowego okazała się bezskuteczna;
 2. 2. Do ukończenia 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub w szkole wyższej do ukończenia 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności bezterminowo;
 3. 3. W wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyżej niż 500 zł.
 4. 4. Jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 900 zł;

Przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego obowiązuje tzw. mechanizm "złotówka za złotówkę". Mechanizm ten zakłada, że przekroczenie przez osobę uprawnioną progu dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, nie będzie skutkować automatycznie utratą prawa do tych świadczeń, ale osoba taka co do zasady będzie mogła otrzymać świadczenie, pomniejszone o kwotę przekroczenia kryterium dochodowego.

W przypadku gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie przekracza kwotę, 900 zł, o kwotę nie wyższą niż kwota świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej w okresie świadczeniowym, na który jest ustalane prawo do tego świadczenia, świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje w wysokości różnicy między kwotą świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie.

W przypadku gdy wysokość świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej, ustalona zgodnie z powyższą regułą, jest niższa niż 100zł, świadczenie to nie przysługuje.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:

 1. 1. Została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej;
 2. 2. Zawarła związek małżeński.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłaca się w okresach miesięcznych. Decyzje w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego są natychmiast wykonalne, z wyjątkiem decyzji w sprawach dotyczących nienależnie pobranych świadczeń.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od dnia 1 lipca danego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia , ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od 1 września do dnia 31 października , ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada.

W przypadku wystąpienia zmian w liczbie członków rodziny, uzyskania lub utraty dochodu albo innych zmian mających wpływ na prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego osoba uprawniona albo jej przedstawiciel ustawowy, którzy złożyli wniosek o przyznanie świadczenia z funduszu są obowiązani do niezwłocznego powiadomienia o tym organu wypłacającego świadczenia.

 

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE

Program wszedł w życie 1 kwietnia 2016 roku. Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w Programie „Rodzina 500+” od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę. 

Obecnie trwający okres świadczeniowy 2019/2021, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego został wydłużony do 31 maja 2021 r., bez konieczności składania kolejnego wniosku o świadczenie wychowawcze w celu kontynuowania jego pobierania w 2020r.

Powyższe oznacza, że w 2020 r. rodzice/opiekunowie nie muszą składać wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na dzieci na nowy okres, ponieważ świadczenia te – w oparciu o poprzednie wnioski składane od 1 lipca 2019 r. – zostały przyznane aż do 31 maja 2021 r. 

Zaś od 2021 r. będzie funkcjonować docelowy, roczny okres świadczeniowy  trwający od 1 czerwca do 31 maja następnego roku (wówczas w celu uzyskania prawa do świadczenia wychowawczego po 31 maja 2021 r.

Wnioski będzie można składać od 1 lutego 2021 r. drogą elektroniczną, a od 1 kwietnia 2021r. w formie papierowej .

Wniosek o świadczenie wychowawcze można złożyć:

 

Rodzice/opiekunowie, którzy nie pobierają świadczenia wychowawczego z programu „Rodzina 500+” w każdej chwili mogą przystąpić do programu składając wniosek. W takim przypadku świadczenie wychowawcze jest przyznawane, co do zasady (z zastrzeżeniem przewidzianych w ustawie wyjątków) od miesiąca złożenia wniosku do końca okresu świadczeniowego (w obecnym okresie do dnia 31 maja 2021 r.).

Jeżeli wnioskodawca lub członek rodziny, w tym współmałżonek lub drugi z rodziców dziecka/dzieci przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego wniosek przekazywany jest Wojewodzie. Zgodnie z art. 16. 1. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407)W przypadku gdy osoba, o której mowa w art. 4 ust. 2, lub członek rodziny tej osoby przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, organ właściwy przekazuje wniosek wraz z dokumentami wojewodzie.

W przypadku przebywania osoby, o której mowa w art. 4 ust. 2, lub członka rodziny tej osoby w dniu przyznania świadczenia wychowawczego lub po tym dniu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w państwie, o którym mowa w ust. 1, organ właściwy występuje do wojewody o ustalenie, czy w sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Aktualności w sprawie świadczenia wychowawczego dostępne są również na  stronie Ministerstwa Rodzimy, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem:

https://brzeskiops.bip.net.pl

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/komunikaty-dla-samorzadow/

budzet obywatelski

szczepimy

Komunikaty

 • Ostrzeżenie meteorologiczne o burzach z gradem
  Więcej…  
 • Nowy komunikat w sekcji dla rolników
   
 • Informacja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku
  Więcej…  
 • Dobry start - 300 dla ucznia!
  Więcej…  
 • Stop przekroczeniom najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości środków ochrony roślin w żywności
  Więcej…  
 • Informacja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku
  Więcej…  
 • Rusza nabór: Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
  Więcej…  
 • Rusza nabór: Opieka wytchnieniowa 2021
  Więcej…  
 • Budowa Tłoczni Gustorzyn - Komunikat o zmianie organizacji ruchu
  Więcej…  
 • Webinar o pomocy dla rolników – zapraszamy!
  Więcej…  
 • Kampania rządowa "Profilaktyka 40 plus"
  Więcej…  
 • Zmiany w dodatkach mieszkaniowych od 1 lipca 2021r.
  Więcej…  
 • KOMUNIKAT W SPRAWIE REALIZACJI PROGRAMU „DOBRY START” 2021/2022
  Więcej…  
 • Spotkanie z ekspertem ZUS w sprawie programu Dobry Start 300+
  Więcej…  
 • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki – główne założenia LSR na lata 2014-2020
  Więcej…  
 • Bezpłatna mammografia - 4.08.2021
  Więcej…  
 • Moja Wizja Zero - Rolnik Liderem Bezpieczeństwa
  Więcej…  
 • Ogłoszenie o naborze wniosków - 2/2021/EFS/PG - Usługi wzajemnościowe, samopomocowe; lidera i animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej, i inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej.
  Więcej…  
 • Barszcz Sosnowskiego co należy o nim wiedzieć
  Więcej…  
 • Jak przetrwać upały?
  Więcej…  
 • LGD ogłasza nabory na granty w ramach Regionalnego Programu Województwa Kujawsko - Pomorskiego
  Więcej…  
 • List Prezes KRUS do Dzieci
  Więcej…  
 • ERGO Hestia Dobroczyńcą Roku
  Więcej…  
 • Świadczenie wyrównawcze dla działacza opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowanej z powodów politycznych
  Więcej…  
 • GAZ-SYSTEM kolejny raz pomaga uczniom podczas pandemii
  Więcej…  
 • Podsumowanie dwóch miesięcy Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 – maj

  Więcej…  

 • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki – główne założenia LSR na lata 2014-2020
  Więcej…  
 • 100 tysięcy złotych dla eko-uzdrowiska
  Więcej…  
 • Ogłoszenie o naborze wniosków Nr 1/2021/EFS/PG
  Więcej…  
 • Konkurs dla mieszkańców Gminy Brześć Kujawski
  Więcej…  
 • Akcja informacyjna KOWR - uruchomienie na platformie usług e-rolnik
  Więcej…  
 • Dołącz do 83. Batalionu Lekkiej Piechoty
  Więcej…  
 • Komunikat BOPS - Dyżur pracownika BOPS w POI w Wieńcu
  Więcej…  
 • Wznowienie przyjęć do Oddziałów: Pulmonologii, Urologii, Dermatologii i Otolaryngologii w WSS Włocławek
  Więcej…  
 • Punkt Szczepień Powszechnych
  Więcej…  
 • Komunikaty ZUS
   
 • WSS WŁOCŁAWEK - zawieszenie przyjęć do Oddziałów INTERNISTYCZNYCH oraz KARDIOLOGII
  Więcej…  
 • Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 - 10 porad spisowych dla seniorów
  Więcej…  
 • Wysoce zjadliwa grypa ptaków- Powiat Włocławski
  Więcej…  
 • Mammografia w Brześciu Kujawskim
  Więcej…  
 • Procedury rozliczania z faktur/rachunków dotyczących stypendium i zasiłku szkolnego
  Więcej…  
 • Ogłoszenie o przetargu - sprzedaż autobusu Autosan
  Więcej…  
 • Narodowy Spis Powszechny 2021 - uwaga na oszustów, podszywających się pod rachmistrzów spisowych!
  Więcej…  
 • Komunikat Kierownika Brzeskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
  Więcej…  
 • Covid-19: DDMA + W. Kluczowe zasady bezpieczeństwa
  Więcej…  
 • Badania Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa
  Więcej…  
 • Zawieszenie przyjęć planowych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku
  Więcej…  
 • Zawieszenie przyjęć do oddziałów: pulmonologii, diagnostyki leczenia raka płuca, urologii, dermatologii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku
  Więcej…  
 • Informacja dotycząca dyżuru Przewodniczącego Rady Miejskiej
  Więcej…  
 • ALERT RCB, w związku z wprowadzonymi obostrzeniami dotyczącymi COVID-19
  Więcej…  
 • Komunikat Burmistrza Brześcia Kujawskiego w sprawie uruchomienia dyżurów w Punkcie Obsługi Interesanta w Wieńcu
  Więcej…  
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XVIII Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne
  Więcej…  
 • Komunikat KRUS - Wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w II kwartale 2021 r.
  Więcej…  
 • Otwarty konkurs grantowy 2021
  Więcej…  
 • Stop Covid - pobierz aplikację!
  Więcej…  
 • Informacja dla hodowców drobiu
  Więcej…  
 • KRUS ogłasza II edycję Ogólnopolskiego Konkursu dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym
  Więcej…  
 • Profilaktyka WZW B i C w województwie kujawsko-pomorskim
  Więcej…  
 • Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020
  Więcej…  
 • Możliwość wykonywania testów na COVID-19 w Radziejowie
  Więcej…  
 • Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa! Kampania edukacyjna Państwowej Straży Pożarnej we współpracy z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
  Więcej…  
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego rozpoczęła wysyłanie deklaracji podatkowych PIT za 2020 r.
  Więcej…  
 • eKRUS - informacje
  Więcej…  
 • Informacja o zbędnych/zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego
  Więcej…  
 • Zmiana porządku organizacyjnego w biurze podawczym Brzeskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
  Więcej…  
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego rozliczy podatek dochodowy od większości wypłaconych emerytur i rent oraz rodzicielskich świadczeń uzupełniających
  Więcej…  
 • Procedura załatwiania spraw w Urzędzie Miejskim w Brześciu Kujawskim
  Więcej…  
 • Numer kontaktowy do Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego

  W związku z usprawnieniem obsługi zgłoszeń Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny podaje nowy numer kontaktowy do całodobowej infolinii dla obywatela: + 48 222 500 115

   
 • W przypadku awarii wodno - kanalizacyjnej na terenie gminy Brześć Kujawski
  Więcej…  
 • Godziny otwarcia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Starym Brześciu
  Więcej…  
 • Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej
  Więcej…  
 • Koronawirus: informacje, komunikaty i zalecenia
  Więcej…  
 • Stacja meteorologiczna w miejscowości Pikutkowo
  Więcej…  
 • Ogłoszenie o konkursach
 • Transmisja z obrad sesji Rady Miejskiej
  Więcej…  
 • Jakość wody przeznaczonej do spożycia w Gminie Brześć Kujawski
  Więcej…  
 • Punkty pomocy psychologicznej i prawnej
  Więcej…